Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

4 mei 2021: Het is vandaag Wereld Astma Dag

Iedere eerste dinsdag van mei organiseert de GINA (Global Initiative for Asthma) de wereld astma dag. Dit in samenwerking met gezondheidsgroepen en astma behandelaar, om voorlichting over astma te delen en de zorg voor astmapatiënten te verbeteren. Op deze dag willen we u graag extra informeren over astma en willen we u graag vertellen over de zorg voor astmapatiënten die wij bieden in Adrz.

De polikliniek Longgeneeskunde

Ons team op de polikliniek bestaat uit zes longartsen en een enthousiaste groep gespecialiseerde longverpleegkundigen (zie foto). We werken samen met een kundige groep longfunctieanalisten die alle longfuncties en inhalatie instructies uitvoeren. Als u belt naar de poli, krijgt u altijd een van de doktersassistentes aan de lijn, die alvast een vragenlijst met u kan doornemen.

Denkt u weleens: heb ik Astma?

Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor bepaalde prikkels.

De diagnose astma wordt bepaald op basis van herkenbare klachten zoals benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten. Soms worden deze klachten veroorzaakt door een prikkel als rook, maagzuur, etenslucht of een parfumluchtje. Maar het kan ook door een allergische prikkel als pollen of huisdieren komen.

De diagnose astma wordt door de longarts vastgesteld na een gesprek en onderzoek op de longfunctieafdeling. Een longfunctie (blaastest) wordt afgenomen en soms een provocatie test. Daarbij wordt gekeken hoe de luchtwegen reageren als er een prikkel wordt toegediend.

Behandeling van Astma met medicatie

Als de diagnose is vastgesteld, krijgt u vaak een pufje voorgeschreven. Er zijn vele verschillende soorten en het kan even puzzelen zijn welke het beste bij u past. Het belangrijkste bestanddeel van de puf, is de ontstekingsremmende werking, wat voorkomt dat de luchtwegen geïrriteerd raken waardoor er klachten ontstaan. Een voorbeeld hiervan is Flixotide.

Daarnaast kan een puf ook luchtwegverwijding geven.  Op het moment dat u klachten heeft of dat u verwacht meer klachten te krijgen door bijv. inspanning kan een pufje helpen wat de luchtwegen voor een aantal uren meer openzet. Een voorbeeld hiervan is Salbutamol.

Behandeling van Astma naast de medicatie

Leefstijl is ook erg belangrijk in de behandeling van Astma. Dan gaat het om vermijden van specifieke prikkels, zoals bij een allergie of minder specifieke prikkels zoals bij rook. Een bepaalde werkomgeving kan een astma ook beïnvloeden. Maar ook een gezond gewicht, voldoende bewegen en stoppen met roken heeft aandacht nodig.

Longaanval

Als astmapatiënt, kunt u wanneer uw klachten niet onder controle zijn, een longaanval krijgen. Dit is vaak een ingrijpende gebeurtenis, waarvoor soms zelfs een ziekenhuisopname nodig is. Het is altijd erg belangrijk om erachter te komen waardoor de longaanval uitgelokt is.

Ernstig astma

Voor een kleine groep patiënten met specifiek soort ernstig Astma zijn er ook nog speciale medicijnen, de zogenaamde biologicals. In Adrz worden momenteel twee van deze biologicals gegeven. De indicatie voor deze medicatie moet vooraf goed onderzocht worden. Adrz overlegt hiervoor maandelijks met het Astma expertisecentrum Het Franciscus Gasthuis te Rotterdam.

Ondersteuning van astmapatiënten in Adrz

In Adrz werken gespecialiseerd longverpleegkundigen op de polikliniek. Als de diagnose Astma is vastgesteld, krijgt de patiënt een afspraak met een van hen. De longverpleegkundige geeft uitleg over astma en kan uw vragen hierover beantwoorden. Daarnaast krijgt u instructie over het inhaleren van de voorgeschreven inhalatiemedicatie. Er zijn veel verschillende inhalatiemedicijnen en hulpmiddelen om deze te inhaleren. Het inhalatieprotocol krijgt u op papier mee en wij verwijzen naar de website www.inhalatorgebruik.nl zodat u thuis alles, ook met een filmpje, nog eens rustig na kunt kijken.

Verder is er aandacht voor de leefstijl adviezen. Als het nodig is kunnen we verwijzen voor fysiotherapie of naar een diëtist.
De longverpleegkundigen hebben poli op alle locaties, te weten Goes, Vlissingen en Zierikzee.

Stoppen met roken

Als er ondersteuning nodig is bij het stoppen met roken is die mogelijkheid aanwezig bij een van de longverpleegkundigen.
Maar kunt u ook contact opnemen met SineFuma 076-88 951 95 9 (maandag t/m vrijdag 9-12.30 uur en 13.00-17 uur)

Graag hadden we u persoonlijk en live willen ontvangen in het ADRZ voor een informatiebijeenkomst, maar door de Corona maatregelen loopt alles anders. Maar mocht u meer willen weten, dan kunt u aanschuiven bij de Digitale koffietafel van het Longfonds.

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar:

 

 

Foto: de gespecialiseerde longverpleegkundigen zijn naast elkaar gephotoshopt.