Borstkanker is een kanker die zich in en om het borstweefsel van vrouwen en mannen ontwikkelt. Een ander woord voor borstkanker is mammacarcinoom.

Borstkankercentrum

Het borstkankercentrum van het ADRZ is een polikliniek voor vrouwen en mannen met (een vermoeden van) borstkanker of andere borstafwijkingen. Op deze afdeling vindt onderzoek en behandeling van patiënten met een borstafwijking plaats. Uw huisarts kunt u naar het Borstkankercentrum of de afdeling Radiologie verwijzen wanneer er een afwijking in de borst is geconstateerd. Dit is afhankelijk van de bevindingen van uw huisarts. Ook verwijzingen naar aanleiding van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gaan via uw huisarts. De huisarts zorgt  ervoor dat de verwijsgegevens beschikbaar zijn tijdens uw eerste bezoek. Neemt u bij uw eerste bezoek uw identiteitsbewijs en bij medicijngebruik een geneesmiddelenoverzicht.