Longcarcinoom (ook wel longkanker of longtumor genoemd) wordt onderverdeeld in een kleincellige en niet-kleincellige vorm. Die indeling berust op de microscopische kenmerken van de tumorcellen. Het zegt ook iets over de te verwachten groeisnelheid en over de kans op het vroegtijdig uitzaaien van de tumor door het lichaam. Deze kenmerken hebben gevolgen voor de gekozen behandeling.

Kleincellig Longcarcinoom

Dit betreft de kleincellige vorm van longkanker. Deze vorm kenmerkt zich door kleine, kwetsbare cellen die zich bijzonder snel delen. De tumor kan zich daardoor snel verspreiden. Het stadium van het kleincellig longcarcinoom wordt onderverdeeld in ‘beperkt’ (limited) of ‘uitgebreid’ (extensive). Een beperkt stadium is gunstiger omdat hierin geen uitzaaiingen zijn. Een uitgebreid stadium betekent dat de kanker is uitgezaaid en dat genezing helaas niet mogelijk is met de huidige behandelingsmethoden. Wel is het meestal mogelijk om de ziekte voor kortere of langere tijd terug te dringen en de klachten die het gevolg zijn van de ziekte uit te stellen of te verminderen. Dit noemt men palliatieve behandeling. De behandeling bestaat over het algemeen uit een combinatie van chemo- en radiotherapie (bestraling).

Niet-kleincellig Longcarcinoom

Bij de niet-kleincellige longtumoren onderscheidt men het plaveiselcel-carcinoom, adeno-carcinoom en grootcellig-carcinoom. De groeisnelheid van deze vormen is verschillend: het adeno- en plaveiselcel-carcinoom groeien over het algemeen het langzaamst en de grootcellige tumor het snelst. Het niet-kleincellig longcarcinoom zaait zich relatief langzaam uit door het lichaam, via de lymfebanen naar de lymfeknopen en via de bloedbaan naar verschillende organen. In welk stadium van de tumorgroei dit precies gebeurt, is niet duidelijk. Dit komt doordat de tumor al langere tijd in het lichaam gegroeid is, voordat zij wordt ontdekt. Tussen ontstaan van de tumor en tijdstip waarop deze wordt ontdekt, ligt vaak een lange periode waarin de tumor zich kan uitzaaien door het lichaam. Wij onderscheiden hierbij vier verschillende stadia, afhankelijk van de uitbreiding van de ziekte in het lichaam. Stadium 1 is heel beperkt, stadium 4 is zeer uitgebreid). De behandeling bestaat uit een combinatie van chemo- en radiotherapie (bestraling).

Onderzoeken & behandelingen
Toon alle