Bij logopedie kan er sprake zijn van verschillende stoornissen, zoals:

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende. Oorzaak van een dysartrie kan zijn: een beroerte, een ongeval, een spierziekte of een neurologische aandoening.

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Dit wordt veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen.

Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, begrijpen van taal, het lezen en het schrijven. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.

Dysfagie

Dysfagie is een ander woord voor ‘slikstoornis’. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat. Iemand kan zich verslikken of het voedsel kan in de mond blijven hangen. Soms krijgt iemand een canule of wordt het strottenhoofd verwijderd. Ook dan is logopedie geïndiceerd.