Adrz trots op open meldcultuur

Het continu verbeteren van de zorgverlening aan onze patiënten is een speerpunt van Adrz. Het daadwerkelijk melden van een onverwachte gebeurtenis in de patiëntenzorg is een belangrijke voorwaarde om continu te kunnen verbeteren en te leren van incidenten.

Veiligheid voelen om meldingen te kunnen doen

We zijn dan ook trots op onze open meldcultuur en het feit dat medewerkers de veiligheid voelen meldingen te kunnen doen. Het geven van openheid in de calamiteitenonderzoeken voelt voor ons niet als een verplichting, maar als een manier waarop we onze opgedane kennis en ervaringen ook met andere ziekenhuizen kunnen delen.

Belangrijke rol voor Cliëntenraad

Onze Cliëntenraad heeft een belangrijke rol bij het behandelen van calamiteiten. Over het melden van calamiteiten zeggen zij het volgende: “De Cliëntenraad van ons ziekenhuis vindt het van groot belang dat bij een vermeende calamiteit zorgvuldig en transparant wordt gecommuniceerd met de patiënt en familie of nabestaanden. De Raad van Bestuur heeft de Cliëntenraad gevraagd om in dat proces een zelfstandige en onafhankelijke rol te vervullen. De raad heeft zich bereid verklaard die rol op zich te nemen in de wetenschap dat Adrz zich hiermee zich op dit moment in positieve zin onderscheidt van veel andere ziekenhuizen.”

U leest meer in onze rapportage openbaarmaking calamiteiten.