Er zijn niet alleen veel verschillende vormen van urine-incontinentie, ook de oorzaken kunnen sterk uiteen lopen. De gynaecoloog verwijst u zo nodig door naar andere specialisten of deskundigen zoals de uroloog, de chirurg, de bekkenbodem fysiotherapeut en de continentieverpleegkundige. Het bijzondere van het Bekkenbodemcentrum is de intensieve samenwerking van diverse disciplines. Urologen, gynaecologen en chirurgen zijn aan het centrum verbonden, maar ook gespecialiseerd verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maag-, darm- en leverartsen en psychologen worden ingezet. De patiënt kan in één spreekuur worden gezien door verschillende specialisten. Het gevolg is een snellere en complete diagnose en een passend zorgtraject. Het bekkenbodemcentrum is daarmee een bijzondere uitbreiding van de zorg van Adrz voor de Zeeuwse patiënt.

Patiënten met uiteenlopende plas- en verzakkingsproblemen worden verwezen naar de bekkenbodempoli. De gynaecoloog kan ervoor kiezen om, nadat u op de polikliniek bent geweest, uw probleem te bespreken in een multidisciplinair overleg waarbij de uroloog,  en bekkenbodemfysiotherapeut aanwezig zijn en waarbij de gynaecoloog, continentieverpleegkundige en chirurg zo nodig kunnen aansluiten.