Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Het Borstkankercentrum van Adrz is een polikliniek voor vrouwen en mannen met (een vermoeden van) borstkanker of andere borstafwijkingen.

Doorverwijzing via uw huisarts

Uw huisarts kan u naar het Borstkankercentrum verwijzen wanneer een afwijking in de borst is geconstateerd. Het is afhankelijk van de bevindingen van uw huisarts of u wordt doorverwezen naar een radioloog of een oncologisch chirurg (mammachirurg). Ook verwijzingen naar aanleiding van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gaan via uw huisarts. De huisarts zorgt ervoor dat de verwijsgegevens beschikbaar zijn tijdens uw eerste bezoek.

Intake in het Borstkankercentrum

In het Borstkankercentrum in Vlissingen vindt de intake en diagnostiek voor nieuwe patiënten met een borstafwijking plaats. De eventuele vervolgbehandeling en diagnostiek vindt plaats in zowel Vlissingen als Goes.