Het borstkankercentrum (voorheen ook wel ‘mammapoli’ genoemd) van Adrz is een polikliniek voor vrouwen en mannen met (een vermoeden van) borstkanker of andere borstafwijkingen.

Op deze afdeling vindt onderzoek en behandeling van patiënten met een borstafwijking plaats. Uw huisarts kan u naar het Borstkankercentrum of de afdeling Radiologie verwijzen wanneer er een afwijking in de borst is geconstateerd. Dit is afhankelijk van de bevindingen van uw huisarts. Ook verwijzingen naar aanleiding van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gaan via uw huisarts. De huisarts zorgt  ervoor dat de verwijsgegevens beschikbaar zijn tijdens uw eerste bezoek. Neemt u bij uw eerste bezoek uw identiteitsbewijs en bij medicijngebruik een geneesmiddelenoverzicht mee.

Goedaardige aandoeningen aan de borst

Wanneer u met een klacht van de borst naar de huisarts bent gegaan, of wanneer u via het Bevolkingsonderzoek voor Borstkanker naar het ziekenhuis bent verwezen voor verder onderzoek, kan de uitslag van deze onderzoeken verschillende dingen laten zien. Indien de uitslag goedaardig is, wat betekent dit dan? Is het nodig om het te laten controleren en waar kunt u zelf op letten? Dit alles wordt met u besproken.

Erfelijkheid

Als er tijdens het behandeltraject een vermoeden is van erfelijke aanleg kan er onderzoek ingezet worden. Het doel van dat onderzoek is preventieve screening en behandeling. Het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de familiegeschiedenis. Als blijkt dat er een duidelijk verhoogde kans is, kan DNA-onderzoek worden gedaan. Er zal dan een advies gegeven worden voor u en uw familieleden. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw arts, verpleegkundig specialist of de verpleegkundige.

Meer informatie