Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) verricht tandheelkundige behandelingen bij mensen die niet bij de eigen tandarts geholpen kunnen worden.

In het CBT werken 5 tandartsen. Deze tandartsen hebben elk hun eigen specialisatie binnen de tandheelkunde. Voor behandeling in het CBT heeft u altijd een verwijzing van een (tand)arts nodig. Na behandeling bij het CBT blijft u weer onder controle bij uw eigen tandarts.

Er zijn verschillende redenen waarom uw tandarts u doorstuurt naar het CBT. Mensen die kokhalsneigingen hebben, extreem angstig zijn of verstandelijk beperkt zijn, kunnen hier tandheelkundige behandeld worden. In sommige situaties gebeurt dat onder algehele narcose. Specifieke problemen na een ongeval of na uitgebreide chirurgie ten gevolge van ziektes in of om de mond kunnen ook reden zijn om naar het CBT te gaan.

Het CBT kan verder hulp bieden bij het maken van moeilijke gebitsprotheses, al dan niet op implantaten (kunstwortels), en kroon- en brugconstructies op implantaten. In geval van problemen ten gevolge van tandknarsen of klemmen en daarmee gepaard gaande pijn aan spieren en gewrichten kan het CBT eveneens behulpzaam zijn. In geval van snurk- en slaapproblemen kan in het CBT ook een mandibulair repositieapparaat (MRA) worden vervaardigd.

Wanneer behandeling onder narcose moet plaatsvinden, wordt de narcose door onze anesthesiologen (artsen gespecialiseerd in het toedienen van narcose) toegediend.

Contact

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde is gevestigd op de locatie Stadspoort, Piet Heinstraat 41, 4461 GL te Goes. E-mailen kan naar cbt@adrz.nl.

Meer informatie