Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Om het toenemende aantal geriatrische patiënten met een heupfractuur zo goed mogelijk te behandelen, heeft Adrz een Geriatrische Trauma Unit (GTU) ingericht. Dankzij de GTU neemt de kwaliteit van zorg toe en daalt het aantal complicaties onder minder oudere patiënten na een heupfractuur.

Goede organisatie van levensbelang

Jaarlijks breken ruim 15.000 Nederlanders hun heup, vrijwel altijd door een val. Ruim driekwart is 80 jaar of ouder. Een gebroken heup op oudere leeftijd heeft een enorme impact op een patiënt. Ruim 30 procent van deze patiënten is een jaar na het ontstaan van de fractuur overleden. Een goede organisatie van zorg bij deze patiënten is dus letterlijk van levensbelang.

Zorg volgens de nieuwste richtlijnen

In Adrz is de zorg voor de oudere patiënt met een heupfractuur volgens de nieuwste richtlijnen geborgd. Patiënten worden opgenomen op de Geriatrische Trauma Unit (GTU) en behandeld door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit de traumachirurg of orthopeed, een geriatrisch team, (transfer) verpleegkundigen, verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten. Speciaal ontwikkelde protocollen zorgen voor een gestroomlijnd proces van opname en ontslag. Voor een succesvol herstel wordt gewerkt met de nieuwste technieken en procedures. De operaties worden alleen uitgevoerd door gespecialiseerde traumachirurgen of traumaorthopeden. Verder krijgen alle heupfractuurpatiënten een screening op osteoporose (botontkalking) aangeboden. De traumachirurgen verzorgen samen met de internisten de screening op osteoporose.

Gebruik elektronisch zorgpad

In Adrz wordt gebruikgemaakt van een elektronisch zorgpad, waarbij de zorg zoveel mogelijk is gestandaardiseerd op basis van de meest recente landelijke protocollen. De kans op fouten wordt daardoor verkleind. Ilja Goetheer en Ilse Reins, physician assistants, zijn op de GTU vast aanspreekpunt voor alle artsen en verpleegkundigen, maar ook voor de patiënt en de familieleden. Een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met een heupfractuur is de screening op osteoporose ofwel botontkalking. De kans op osteoporose in deze groep patiënten is groot en screening hierop is belangrijk omdat adequate behandeling tot wel de helft van volgende botbreuken kan voorkomen. Uit landelijke data blijkt dat met name de oudere, kwetsbare patiënt niet gescreend wordt op osteoporose, terwijl juist deze groep veel baat heeft bij de behandeling van osteoporose. Gijs de Klerk, traumachirurg en oprichter van de GTU, is in januari 2017 gepromoveerd op het optimaliseren van de screening op osteoporose en weet als geen ander welke meerwaarde goede screening heeft.

Multidisciplinaire samenwerking, protocollering en automatisering

Een toenemend aantal geriatrische traumapatiënten is aangewezen op zorg. Door de multidisciplinaire samenwerking, protocollering en automatisering neemt de kwaliteit van zorg toe, waardoor het aantal complicaties daalt en het sterftecijfer onder oudere patiënten afneemt. Snelle doorstroming uit het ziekenhuis naar een vervolginstelling of, indien mogelijk, naar huis, is essentieel om complicaties te voorkomen en een snel herstel te bevorderen. Dit is precies waar de GTU voor bedoeld is: het verbeteren van de kwaliteit van de integrale behandeling bij de oudere heupfractuurpatiënt.