Als een zwangerschap normaal verloopt, wordt u meestal begeleid door een eerstelijns verloskundige. Wanneer blijkt dat een zwangerschap of baring niet normaal verloopt, maakt de verloskundige een inschatting van de aard en ernst van de complicaties. Tijdens deze risicoselectie kijkt de verloskundige of er specialistische zorg nodig is. Als deze specialistische zorg nodig is verwijst de eerstelijns verloskundige je door naar de tweede lijn (het ziekenhuis).

De gynaecologen werken nauw samen met de klinisch verloskundigen, dit zijn 2e lijns verloskundigen die in het ziekenhuis werken en zwangere vrouwen met een verhoogd risico begeleiden. De gynaecoloog is medisch eindverantwoordelijk voor de begeleiding en controle van vrouwen bij wie een verhoogd risico bestaat op complicaties tijdens de zwangerschap en/of de bevalling.

Bevallingen met medische indicatie, dus onder supervisie van een gynaecoloog, vinden in ons ziekenhuis allemaal plaats op de locatie in Goes. Enkele keren per maand is er een informatieavond voor aanstaande ouders in het ziekenhuis in Goes. In de vierde/vijfde maand van de zwangerschap kunt u zich aanmelden voor deze informatieavond via het telefoonnummer 0113 -234 311 tussen 13.30 en 15.30 uur. Bekijk uitgebreide informatie over verloskunde.