De Intensive Care van Adrz heeft de felbegeerde level-2-status. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft dat dinsdag 8 oktober 2013 bekendgemaakt. De verhoogde status is van groot belang voor de regio, omdat alle patiënten met meer complexe traumata of ziektes er nu mogen worden behandeld en er langduriger kunnen verblijven.

IC volgens de geldende normen

In het verleden moesten deze patiënten nog naar Antwerpen of Rotterdam. De afgelopen 2 jaar is Adrz al naar deze situatie toegegroeid. De nu toegekende status geldt voor een periode van 5 jaar. Een delegatie van de NVIC heeft beoordeeld of de zorg op de IC in de Goese locatie optimaal is en de borging van kwaliteit gegarandeerd is. Daarnaast is aan de hand van gesprekken met de verantwoordelijke leidinggevenden, artsen en verpleegkundigen bekeken of de IC volgens de geldende normen is georganiseerd. De uitkomsten bleken in alle gevallen uitermate positief.

Belangrijke troef voor Zeeland

Dirk Verbiest, internist-intensivist en medisch hoofd van de Intensive Care: “We zijn heel blij met het behalen van de level 2 status. Dit is een belangrijke troef voor Zeeland. Als ziekenhuis in een grote, dunbevolkte regio moeten we veel aankunnen om te voorkomen dat onze patiënten de provincie uit moeten voor hun zorg. Een level 2 Intensive Care is veel groter dan een level 1 en heeft veel meer aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Adrz heeft nu als enig ziekenhuis in Zeeland daarvoor de kennis en kunde in huis. Er werken 70 gespecialiseerde IC-verpleegkundigen en negen intensivisten. We hebben 12 IC-bedden en 8 beademingsplaatsen. Deze IC kan patiënten met complexe ziekten behandelen en langdurig beademen. Tot dusver moesten deze patiënten naar Breda, Antwerpen of Rotterdam. Daar komt bij dat het traumacentrum van Adrz in Goes al de level 2 status heeft, dus dit is een fantastische aanvulling. Hier kunnen we met z’n allen heel trots op zijn.”