Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Pijnvrije zorg

Ziekte en medische behandelingen zijn ingrijpend voor kinderen/jongeren. Uit ervaring weten we dat elk kind te maken krijgt met pijn en stress door de ziekte zelf, maar ook door de behandeling en de daarbij noodzakelijke onderzoeken. Pijn heeft een negatieve invloed op kwaliteit van leven. Aangezien de doelstelling van Adrz is om de kwaliteit van leven tijdens en na behandeling zo optimaal mogelijk te krijgen, wordt expliciet aandacht gegeven aan het voorkomen en bestrijden van pijn en stress.

Wanneer kunnen pijn en stress een rol spelen?

Pijn en stress komen helaas nog veel voor tijdens ziekte en de behandeling. We onderscheiden verschillende momenten in het ziekteproces waarbinnen pijn en stress in meer of mindere mate een rol kunnen spelen. Op de volgende momenten zetten we ons in om pijn en stress te voorkomen en te bestrijden:

  • tijdens en na een operatie
  • rond korte procedures zoals een punctie
  • complexe pijn door de ziekte of de behandeling
  • pijn in een fase wanneer beter worden niet meer mogelijk is

Kind- en comfortteam

Uiteraard streven we naar pijn- en stressvrije zorg. Om pijn- en stressvrije zorg na te streven bij kinderen/jongeren, is er een speciaal team dat is gericht op het behandelen van de pijn. Dit team bestaat uit medewerkers met de volgende disciplines:

  • kinderverpleegkundigen
  • kinderarts
  • Medisch Pedagogische Zorg
  • medische psychologie

Contact

Op de momenten waarbij pijn en stress een rol spelen, komt u ons tegen of kunt u via uw arts of verpleegkundige met ons in contact komen. Ook kunt u ons direct bereiken via kindergeneeskunde.kenc@adrz.nl

Focustaal

Onze taal beïnvloedt het comfort van het kind. Vragen naar pijn of praten over prikken zorgen ervoor dat er negatieve associaties bij het kind ontstaan. Kinderen, en met name zieke kinderen, zijn extra gevoelig voor positieve en negatieve woorden en zullen in een angstige situatie snel kiezen voor de negatieve interpretatie. Door positieve taal te gebruiken wordt het kind rustiger en heeft meer vertrouwen.

Geneesmiddel Emla/Rapydan

EMLA® is een geneesmiddel dat lokaal wordt aangebracht op de huid om de huid plaatselijk te verdoven. Deze zalf wordt gebruikt als verdoving, bijvoorbeeld bij bloedafname of infuus plaatsen. Op die manier zorgen we ervoor dat:

  • uw kind op het moment minder voelt van de behandeling,
  • uw kind minder angstig zal zijn bij een eventuele volgende behandeling