Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Uw kind moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor het kind als voor u. Toch kunnen wij, samen met u, proberen deze tijd zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan de hand van deze informatie kunt u uw kind een beetje voorbereiden op wat hem of haar te wachten staat. Aarzel niet om vragen te stellen of problemen te bespreken. Iedereen op de kinderafdeling wil dat u en uw kind zich in het ziekenhuis zo prettig mogelijk voelen.

Kinderafdeling

De kinderafdeling is gelegen op de tweede etage bij het volledig nieuwe Moeder & Kind centrum. Op de afdeling werken verschillende disciplines, onder andere: kinderverpleegkundigen, secretaresse, werkplekassistenten, pedagogisch medewerkers en stagiaires. Uw kind wordt altijd verpleegd door gespecialiseerde kinderverpleegkundigen of kinderverpleegkundige in opleiding onder supervisie.

Voorbereiding op de opname op de Kinderafdeling

Spoedopname

Als uw kind met spoed wordt opgenomen, bent u niet in de gelegenheid om uw kind voor te bereiden. Het is belangrijk dat uw kind na de opname op de hoogte wordt gebracht van wat er aan de hand is en waarom dit alles zo hals over kop moest gebeuren. U kunt achteraf uitleggen waarom een bepaald onderzoek of ingreep plaatsvond en wat uw kind verder kan verwachten in het ziekenhuis.

Geplande opname

Wanneer de opname niet onverwacht komt heeft u de tijd om thuis uw kind voor te bereiden. Een goede voorbereiding kan een groot stuk van de onzekerheid wegnemen. Voorbereiden is echter niet hetzelfde als geruststellen. Het gaat er vooral om dat u eerlijk bent en uw kind ook vertelt over de minder leuke kanten, bijvoorbeeld dat het pijn kan hebben of zich verdrietig kan voelen in het ziekenhuis. Een kind kan een nare ervaring beter verwerken als het daar van tevoren al op is voorbereid.

Suggesties ter voorbereiding

De manier waarop u uw kind kunt voorbereiden op een verblijf in het ziekenhuis hangt af van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Algemene adviezen

 • Kinderen kunnen hun ervaringen in het ziekenhuis over het algemeen beter verwerken als ze van te voren weten wat ze te wachten staat. Vertel daarom op eenvoudige wijze wat er gaat gebeuren en waarom.
 • Jonge kinderen hebben aan een korte eenvoudige uitleg voldoende. Door middel van spelmateriaal, bijvoorbeeld: poppen, knuffels, dokterskoffertje en boekjes, maakt u het verhaal voor hen nog duidelijker.
 • Oudere kinderen willen meestal precies weten wat er met ze gaat gebeuren.
 • Wees eerlijk in uw informatie en vertel ook aan uw kind dat het soms pijn en verdriet kan hebben. Er zijn ook leuke dingen in het vooruitzicht te stellen, zoals: bezoek, post, cadeautjes, de speelkamer en spelen met andere kinderen.
 • U kunt samen met uw kind de tas met spullen inpakken die mee gaat naar het ziekenhuis. Laat uw kind in ieder geval zijn knuffel of lievelingsspeelgoed meenemen.
 • De stichting Kind en Ziekenhuis wil u graag ondersteunen in de voorbereiding. Hun adres en telefoonnummer vindt u helemaal onderaan deze informatie.
 • In de boekhandel en bibliotheek zijn allerlei boekjes verkrijgbaar die u als hulpmiddel kunt gebruiken als u uw kind over het ziekenhuis vertelt.

Advies en informatie

Wilt u advies over het voorbereiden van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker van de kinderafdeling (0113-234325) of met de stichting Kind en Ziekenhuis.

Als uw kind geopereerd moet worden, is het mogelijk om voor de opname naar een informatiebijeenkomst te komen. Over deze informatie bijeenkomst kunt u verderop in dit informatieboekje meer lezen. Wordt uw kind niet geopereerd, maar moet het voor een onderzoek of observatie naar het ziekenhuis, dan kunt u van te voren ook een kijkje komen nemen op de afdeling tijdens een kennismakingsbezoek. U kunt telefonisch een afspraak maken voor het kennismakingsbezoek en de informatiebijeenkomst met de pedagogisch medewerker (0113-234325).

Verblijf op de kinderafdeling

Dagindeling

 • Rond 08.00 uur komt het ontbijt. Daarna gaan kinderen onder de douche, in bad of worden op bed gewassen. Om 09.00 uur mogen de kinderen – ook met bed of infuus is dit mogelijk – naar de speelkamer, met uitzondering van de kinderen die geïsoleerd liggen. Ouders zijn altijd welkom in de speelkamer. In verband met de beperkte ruimte is het niet mogelijk dat broertjes/zusjes, opa en oma en ander bezoek mee gaan naar de speelruimte. In overleg met de pedagogisch medewerker kan er in een aantal gevallen een uitzondering worden gemaakt.
 • De kinderarts doet visite en komt langs tussen 09.00 en 11:00 (bij drukte soms wat later). Ook andere specialisten doen visite in de ochtend.
 • In de loop van de morgen krijgen de kinderen fruit en iets te drinken.
 • Om ongeveer 11.50 uur is het tijd voor de broodmaaltijd. In principe eten de kinderen in de speelkamer.
 • Om ongeveer 12.30 uur is het ’rustuurtje’ tot 14.00 uur.
 • Van 16.00 uur tot 20.00 uur is het bezoektijd. Ouders echter zijn dag en nacht welkom.
 • Patiëntjes kunnen ook ‘s middags onder begeleiding van ouders naar de speelkamer. Tussen 16.30 uur en 17.30 uur wordt de warme maaltijd geserveerd in de speelkamer of op de eigen kamer.
 • Om 19.00 uur gaan de kleintjes slapen, de grotere kinderen mogen opblijven tot 21.00 uur.

Rol van de ouders

Voor uw kind is het fijn als u een deel van de dagelijkse verzorging zoals thuis continueert, bijvoorbeeld: baden of douchen, aankleden, spelen en eten geven. Omdat wij de zorg voor uw kind met u delen is het nodig afspraken met elkaar te maken. Het is belangrijk dat u met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt afspreekt welk deel van de verzorging u precies op u neemt zodat voor iedereen duidelijk is wie, wat, wanneer doet. Op de deuren van de patiëntenkamers hangen bordjes waarop u kunt invullen wanneer u aanwezig bent.

Rooming-in en rooming-in bij isolatieverpleging

Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis, bent u als ouder in elke situatie van harte welkom. Het ziekenhuis biedt één van de ouders de gelegenheid te slapen op een stretcher naast het bed van uw kind. Indien u overweegt hiervan gebruik te maken kunt u dit op de dag van opname doorgeven aan de verpleegkundige of secretaresse. Overnachten is kosteloos. U krijgt een ontbijt aangeboden via de broodbuffetkar die ‘s morgens langs de kamers rijdt. Voor middag- en avondeten kunt u er voor kiezen om mee te eten van de buffetkar tegen betaling of zelf een maaltijd mee te nemen welke bereid kan worden in de magnetron. Een warme maaltijd kunt u ook kopen in het (personeel)restaurant op de eerste etage of in het restaurant op de begane grond.

Als uw kind geïsoleerd wordt verpleegd vanwege een besmettelijke ziekte, dan mag uw kind niet van de kamer. Ook als uw kind zich in isolatieverpleging bevindt is het mogelijk dat één ouder naast het kind blijft slapen. U kunt de kamer verlaten nadat u uw handen heeft gereinigd.

Zie ook folder Rooming-in en ouderparticipatie.

Ouderkamer

Op de kinderafdeling is een ouderkamer aanwezig. Er is een keukentje met koelkast en magnetron aanwezig. De ouderkamer is alleen voor ouders/verzorgers.

Televisie en telefoon

Bij ieder bed hangt boven het voeteneinde een televisie. De kinderen mogen gratis kijken. U kunt, indien u dat wenst, afspraken maken met de verpleegkundigen over de tijden, programma’s, waar en hoelang uw kind televisie mag kijken. Ook is er bij ieder bed een telefoonaansluiting. De telefoonrekening krijgt u achteraf als uw kind weer thuis is. Houd de telefoonkosten in de gaten, deze lopen snel op. Gebruik van mobiele telefoon is toegestaan op de kamers.

Bezoektijden

Het ziekenhuis is voor kinderen een vreemde omgeving. Het kind kan zich bang en alleen voelen en juist in deze bijzondere omstandigheden heeft het kind de steun van zijn ouders hard nodig. Alleen al door aanwezig te zijn kunt u enorm veel doen voor uw kind. Het is daarom belangrijk dat u uw kind regelmatig en vaak bezoekt. Het kind moet weten dat het veilig is.

Voor ouders/verzorgers is er dan ook doorlopend bezoek. Van 12.30 uur-14.00 uur rusten de kinderen. U wordt verzocht daar rekening mee te houden. De bezoektijd voor het overige bezoek is van 16.00-20.00 uur. Het is aan te raden het bezoek zoveel mogelijk over de bezoektijd te verspreiden. Bezoek aan heel jonge kinderen is niet toegestaan na 19.00 uur. Voor de wiegen/couveuse afdeling is er een andere bezoekregeling van toepassing.

Op de kinderafdeling geldt de regel dat de kinderen tot en met vijftien jaar enkel in overleg van de afdeling af mogen. Dit houdt in dat zij,  niet met het bezoek mee mogen lopen naar de uitgang, omdat de centrale hal niet goed is voor het genezingsproces van uw zieke kind. Verder kunnen observaties door een verpleegkundige worden belemmerd.

Als de arts met u afspreekt dat u met uw kind naar buiten mag dan betekent dat, dat uw kind wel op het ziekenhuis terrein moet blijven, maar bijvoorbeeld wel naar het arboretum mag gaan.

Snoep, speelgoed en cadeautjes

Aangeraden wordt niet te veel snoep mee te nemen. Soms is het nodig dat er afspraken over worden gemaakt. Wilt u uw kind een cadeautje geven, zoek dan iets waar het kind zichzelf goed mee bezig kan houden. De ervaring leert echter dat een kind even blij kan zijn met een vertrouwd stukje speelgoed dat u van thuis meebrengt. Er is ook speelgoed op de kinderafdeling aanwezig.

Afscheid

Het afscheid nemen is een van de moeilijkste momenten. Het is begrijpelijk dat uw kind angstig en verdrietig is. Waarschijnlijk zal het huilen als u weggaat, maar huilen mag! Het kind kan daardoor uiting geven aan zijn of haar gevoelens. Vertrek niet al te plotseling maar kondig uw vertrek enkele minuten van te voren aan en zorg dat uw kind ergens mee bezig is als u weggaat. Vertel uw kind dat u gauw weer terugkomt en wanneer.

Stel uw kind niet teleur door een dergelijke afspraak niet na te komen. Als u een keer niet kunt komen zeg dat dan van te voren. Een kort afscheid is meestal het beste. Ga echter nooit weg zonder afscheid te nemen, ook al is het kind nog zo verdiept in zijn of haar spel. U kunt een verpleegkundige of pedagogisch medewerker vragen uw kind op te vangen als het erg verdrietig is.

Speelkamer en de pedagogisch medewerker

Op de kinderafdeling is een speelkamer waar uw kind onder leiding van een pedagogisch medewerker naar toe kan. De speelkamer is ‘s morgens open van 09.00 uur tot 12.30 uur. ‘s Middags en in het weekend is er niet altijd begeleiding aanwezig, wel is het mogelijk om – onder leiding van een ouder – toch van de speelkamer gebruik te maken. Laat in dat geval de speelkamer opgeruimd weer achter. Gezien de beperkte ruimte is de speelkamer alleen toegankelijk voor de patiëntjes en hun ouders.

Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt er veel aandacht besteed aan spelen en ontspanning. Spelen is voor kinderen belangrijk om hun gevoelens, angsten en emoties te kunnen uiten en te verwerken. In de speelkamer is allerlei speelgoed, boekjes, gezelschapsspelletjes en knutselmateriaal aanwezig. De pedagogisch medewerker probeert samen met de verpleegkundigen een veilig en zo goed mogelijk klimaat te scheppen voor het kind. Een sfeer waarin u en uw kind de mogelijkheid krijgen de ervaringen rond de opname te uiten zodat deze ervaringen thuis goed verwerkt kunnen worden.

In samenwerking met de verpleging geeft de pedagogisch medewerker informatie en uitleg aan de kinderen over bepaalde onderzoeken of de operatie. Vaak aan de hand van fotoboeken en spelmateriaal. Kinderen die op de isoleerafdeling zijn opgenomen, mogen meestal niet naar de speelkamer. In de gang van de isoleerafdeling staat een speelgoed/ knutselkast waar u materiaal en spelletjes uit mag gebruiken. De pedagogisch medewerker houdt contact met het geïsoleerde kind.

Onderwijs

Tijdens de opname bestaat de mogelijkheid dat kinderen begeleiding krijgen bij hun schoolwerk. De begeleiding wordt gegeven door de pedagogisch medewerker.

Het onderwijs wordt doordeweeks, meestal in de ochtend, gegeven gedurende ongeveer een uur. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk voorkomen dat het kind een achterstand oploopt ten opzichte van zijn klasgenootjes. De begeleiding vindt plaats in nauw overleg met school en met ouders. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat ook de eigen leerkracht na schooltijd op bezoek komt.

Kinder- en Jeugdpsychologie

Wanneer u een gesprek met een orthopedagoog wenst, kunt u de kinderarts vragen om een verwijzing. Ook kan een verpleegkundige of de pedagogisch medewerker problemen van uw kind voorleggen aan de kinderarts en deze vragen om een orthopedagoog in te schakelen. Zo kan de orthopedagoog uw kind en/of u proberen te helpen wanneer uw kind bijvoorbeeld ernstig ziek is, een chronische ziekte heeft of psychosomatische klachten heeft.

Inlichtingen

U kunt als ouder/verzorger altijd de verantwoordelijke verpleegkundige telefonisch inlichtingen vragen over uw kind. Via de verpleegkundige kunt u ook een afspraak voor de specialist aanvragen. De kinderarts loopt in principe iedere dag visite tussen 09.00 uur en 11.00 uur.

Gebruik dit moment om uw vragen te stellen of om een afspraak te maken voor een uitgebreid gesprek. Voor de overige specialisten liggen de visitetijden niet vast, maar als u een arts wilt spreken geef dit dan door aan de verpleegkundige.

Onderzoek, behandeling en operatie

WGBO

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) staan specifieke regels voor het geven van informatie aan en het verkrijgen van toestemming van minderjarigen en/of hun vertegenwoordigers(s). Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Over de WGBO hebben we ook een folder met uitleg over de wet voor kinderen.

Kinderen tot 12 jaar

Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan twaalf jaar is toestemming van de ouder(s)/voogd vereist. Het kind zelf hoeft geen toestemming te geven, maar heeft recht op informatie die in begrijpelijke woorden wordt gegeven afhankelijk van het ontwikkelingsniveau.

Kinderen van 12 tot en met 16 jaar

Voor een medische behandeling van kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven.

Jongeren van 16 jaar en ouder

Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelf een behandelingsovereenkomst aangaan met de hulpverlener. Dat wil zeggen dat informatie over onderzoeken en behandeling in eerste instantie met de jongeren zelf wordt besproken. Zij moeten zelf toestemming geven voor onderzoeken en behandelingen.

Voor uitzonderingen op deze regels en uitgebreide informatie kunt u kijken op de website WGBO.nl.

Voor uw kind is het van belang dat hij/zij weet wat er gaat gebeuren. Vertel dit in eenvoudige woorden. Vooral eerlijkheid is erg belangrijk. Het blijkt dat een kind een ingreep of operatie beter verwerkt als het vooraf goede voorlichting heeft gekregen. Wanneer u zelf vragen heeft over een bepaald onderzoek, behandeling of operatie, informeer dan bij de arts of de verpleegkundige.

Operatie

Moet uw kind worden opgenomen voor een operatie? Leest u dan vooral informatie en/of de folder anesthesie bij kinderen en kinderdagbehandeling.

Pijn

Iedere opname of operatie, groot of klein, kan gepaard gaan met pijn. Hiervoor is pijnmedicatie beschikbaar. De verpleegkundigen streven ernaar dat uw kind zo weinig mogelijk pijn heeft. De observatie gebeurt door het vragen van een pijnscore, tenminste 3 keer per dag, met een methode welke is aangepast aan de leeftijd. Op de kinderafdeling zijn ook allerlei technieken beschikbaar om uw kind af te leiden als het pijn heeft. De verpleegkundige of pedagogisch medewerker kan u hierover meer informatie geven.

Als uw kind geopereerd is aan zijn/haar neus en/of keelamandelen dan is het noodzakelijk om tot 48 uur na de ingreep op vaste tijden pijnstilling toe te dienen dus ook thuis. U krijgt hierover verdere informatie van de verpleegkundige op de dag van de operatie.

Reacties van het kind

Het is mogelijk dat uw kind zich in het ziekenhuis anders gaat gedragen dan normaal, zoals agressief en koppig zijn of zich van u afkeren. Ook is het mogelijk dat uw kind zich extra aanhankelijk gaat gedragen. Dit zijn reacties op een ongewone situatie. Met wat extra aandacht gaat dit voorbij. Kinderen die doen alsof alles hen onverschillig laat, blijken bij thuiskomst vaak meer van slag dan kinderen die in het ziekenhuis heftig reageren.

U kunt zich zorgen maken over de reactie van uw kind op zijn ziekte, zijn behandeling of het verblijf in het ziekenhuis. Aarzel niet om deze problemen te bespreken met de arts, de verpleegkundige of de pedagogisch medewerker. Kind en Ziekenhuis is bereid u telefonisch te woord te staan als u problemen heeft met het verwerken van de opname van uw kind. Het kan ook zijn dat u behoefte heeft om te praten na een operatie. Als u als ouders/verzorgers zelf door de opname in de problemen raakt, kunt u via de betrokken specialist een beroep doen op een orthopedagoog of geestelijk verzorger van het ziekenhuis.

Vertrek uit het ziekenhuis

Ontslag

Het ontslag van de afdeling kan voor u eerder dan verwacht worden afgesproken. Als uw kind, na beoordeling van de specialist voldoende is opgeknapt, proberen we de opname duur van uw kind zo kort mogelijk te houden.

Op het moment van ontslag krijgt u een gesprek met de specialist en de kinderverpleegkundige. Zij nemen enkele zaken met u door, bijvoorbeeld over controle en nazorg. Indien er voor de thuissituatie zaken geregeld moeten worden, zoals rolstoel, bed, wondverzorging, kan de transferverpleegkundige u adviseren. De kinderafdeling overlegd, indien nodig, met de transferverpleegkundige. U krijgt altijd een brief mee voor uw huisarts. Indien de ontslagdatum bekend is evalueert de verpleegkundige één dag voor het ontslag het verblijf in het ziekenhuis met u en/of uw kind.

Weer thuis

Als uw kind thuis komt na een verblijf in het ziekenhuis kan het zijn dat het gewone leven niet zo gemakkelijk wordt opgepakt. Sommige kinderen willen geen moment alleen zijn, zijn prikkelbaar, rusteloos of juist erg in zichzelf gekeerd. Anderen gaan (weer) duimzuigen, angstig dromen of zijn agressief. Het kind kan weer gaan bedplassen of moeilijkheden hebben met het in slaap komen. Het kind heeft dan aandacht, warmte en geduld nodig. Dat zal wel eens moeilijk zijn maar in de regel is het tijdelijk. Het kind moet de ziekenhuiservaring op de een of andere manier verwerken. Blijf de eerste tijd zoveel mogelijk thuis en laat ‘s nachts een lichtje branden.

Geef er aan toe als het op schoot wil zitten of met eten geholpen wil worden. Zodra het kind alles goed heeft verwerkt wil het weer graag ‘groot’ zijn. Praten over het ziekenhuis kan uw kind helpen zijn ervaringen te verwerken. Gebeuren er dingen waarmee u werkelijk geen raad weet dan kunt u altijd advies vragen aan de huisarts of wijkverpleegkundige. Ook kunt u contact opnemen met de medewerkers van Kind en Ziekenhuis. Wij hopen dat wij samen met u door een goede voorbereiding en begeleiding deze moeilijkheden zo veel mogelijk kunnen beperken, zodat uw kind geen nadelige gevolgen van het verblijf in het ziekenhuis ondervindt. Na een operatie waarvoor opname noodzakelijk was (uitzondering bij dagopnames) wordt na ontslag telefonisch navraag gedaan om te informeren en vragen te beantwoorden.

Folder

Literatuur

Lucas en de slaapdokter (buisjes)

Door Stefan Boonen & Birgitte Vangehuchten
Uitgeverij: Mozaïek
Lucas moet naar het ziekenhuis voor buisjes in z’n oren.
Mooi boek, met duidelijke informatie over narcose.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Nijntje in het ziekenhuis (amandelen knippen) door Dick Bruna

Uitgeverij: De Harmonie, Amsterdam
Prentenboekje met eenvoudige tekeningen, felle kleuren en tekst op rijm, waarin verteld wordt dat Nijntje naar het ziekenhuis moet voor een amandeloperatie.
Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

Dribbels bezoek aan het ziekenhuis (gebroken been) door Eric Hill

Uitgeverij: Stationery & Book productions
Prentenboekje met duidelijke, kleurrijke illustraties. Dribbel gaat samen met z’n vriendjes op bezoek bij Tom de aap, die in het ziekenhuis ligt met een gebroken been.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Sam moet naar het ziekenhuis (foto’s maken en operatie)door Paulette Bourgeois

Sam de schildpad moet naar het ziekenhuis. Hij moet worden geopereerd omdat er een scheurtje in z’n schild zit.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Peter gaat naar het ziekenhuis (gebroken been) uit de serie

Van Reemst kinderboeken/illustraties W. Schmidt
Uitgeverij: Unieboek BV Van Reemst 1981
Opname in het ziekenhuis in verband met een beenbreuk, vanaf ongeval, ziekenauto, tot en met het naar huis gaan.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Jaap de aap in het ziekenhuis (buik-OK) door M. van Bergen en M. van Galen, i.s.m. de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis

Uitgeverij: Kosmos 1986
Bijbehorend een informatieboekje voor de ouders (je kind in het ziekenhuis).
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Brombeer bij de dokter (controle) door Lisa Mc.Cue

Uitgeverij: Hema BV Mulder & Zoon
De dokter onderzoekt Brombeer. Klein boekje met harde bladzijden.
Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

Bettie Beer gaat naar het ziekenhuis (blindedarm operatie) door Hetty van Aar

Prentenboekje met harde bladzijden en fel gekleurde illustraties.
Bettie Beer moet naar het ziekenhuis, haar blindedarm moet eruit.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Naar het ziekenhuis (algemeen, opname in het ziekenhuis)

Deltas-boek door Gisela Haberer
Informatief boekje over alles wat je tegenkomt in het ziekenhuis. Tevens is er ruimte in het boek om zelf te schrijven en te tekenen.
Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.

De operatie van kleine olifant (operatie – narcose) door José Boone

Boek voor kinderen van 4 tot 8 jaar die een operatie moeten ondergaan. Het verhaal gaat niet in op de soort operatie maar op wat het kind ziet, voelt, hoort en ruikt als het moet worden geopereerd.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind en Ziekenhuis & Kind en Zorg.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Churchilllaan 11, 8e etage
3527 GV Utrecht
Postbus 197
3500 AD Utrecht

T. 085 020 12 65
E.  info@kindenziekenhuis.nl
W. Kindenziekenhuis.nl
W. Jadokterneedokter.nl
Facebook.com/kindenziekenhuis