Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Uw kind komt binnenkort een dag(deel) naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of operatie. De kinderdagbehandeling vindt plaats in Adrz Goes of Adrz Vlissingen.

Voorbereiding op de opname op de Dagbehandeling

Bekijk hier de informatie over de voorbereiding op een opname op de Kinderafdeling.

Suggesties ter voorbereiding

Wilt u advies over het voorbereiden van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de medisch pedagogisch zorgverlener van de Kinderafdeling (088 125 43 25).

Operatie uitstellen

De operatie wordt uitgesteld in de volgende situaties:

 • direct na een vaccinatie:
  • minder dan twee dagen na een D(K)TP, HIB, MenC, pneumokok en Hepatitis
  • minder dan 12 dagen na de BMR
 • drie weken na een kinderziekte of contact met een kinderziekte.
 • als uw kind kort voor de opname ziek is (verkouden, koorts, diarree, ect.), neem dan contact op met 088 125 43 25

Dag van de operatie op de kinderdagbehandeling

Nuchter

Voor de operatie moet uw kind nuchter zijn. Als u kind niet nuchter is wordt de operatie uitgesteld of geannuleerd.

 • Wanneer de operatie voor 12.00 uur plaatsvindt mag het kind vanaf middernacht niets meer eten.
 • Wanneer de operatie na 12.00 uur plaatsvindt mag het kind tot 7.00 uur in de ochtend nog een licht ontbijt nuttigen (beschuit zonder boter of beleg).
 • Drinken mag wel, onder de volgende voorwaarden:
Minimaal aantal uren voor operatie/behandeling
Glaasje (150 ml) heldere dranken: water, appelsap, heldere thee (geen koolzuurhoudende dranken) 1 uur
Borstvoeding 4 uur
Melk 6 uur

Kleding en begeleiding

 • Uw kind kan tot de leeftijd van 10 jaar een eigen pyjama aan op de operatiekamer, kinderen ouder dan 10 jaar krijgen een operatiehemd van het ziekenhuis.
 • Uw kind mag een knuffel, speeltje en/of speen meenemen naar de operatiekamer.
 • Sieraden en nagellak zijn verboden op de operatiekamer, zowel voor uw kind als voor uzelf.
 • Laat waardevolle spullen thuis.

​Ouder/begeleider en Inleiding

U mag bij uw kind blijven totdat hij/zij onder narcose is, dit geldt voor zowel een geplande als een spoedoperatie. Bij de inleiding mag één ouder/verzorger aanwezig zijn. Als u meegaat naar de operatiekamer krijgt u beschermende kleding aan die de eigen kleding volledig bedekt. Als uw kind ontwaakt, mag u weer bij hem/haar zijn.

Na de operatie, naar huis

Kinderen die een goede pijnbestrijding krijgen na een operatie herstellen sneller. Daarom is het belangrijk dat u of uw kind regelmatig aan de verpleegkundige laat weten of de pijnmedicatie goed helpt. Pijnmedicatie wordt op vaste tijden gegeven. Hierdoor ontstaat een continu pijnstillend effect. Zo nodig kan de pijnstilling aangepast worden. Het is afhankelijk van de aard van de ingreep wanneer uw kind weer naar huis mag. Bij dagbehandeling mag uw kind meestal weer naar huis als hij/zij goed wakker is, iets gedronken heeft, niet misselijk is en geplast heeft. Zorg dat u de pijnstillers of een recept mee naar huis krijgt, zoals de anesthesioloog heeft afgesproken.

Pijn

Iedere dagopname of operatie, groot of klein, kan gepaard gaan met pijn. Hiervoor is pijnmedicatie beschikbaar. De verpleegkundigen streven ernaar dat uw kind zo weinig mogelijk pijn heeft. De observatie gebeurt door het vragen van een pijnscore, tenminste 3 keer per dag, met een methode welke is aangepast aan de leeftijd. Op de kinderafdeling of dagbehandeling zijn ook allerlei technieken beschikbaar om uw kind af te leiden als het pijn heeft. De verpleegkundige of pedagogisch medewerker kan u hierover meer informatie geven.

Als uw kind geopereerd is aan zijn/haar neus en/of keelamandelen dan is het noodzakelijk om tot 48 uur na de ingreep op vaste tijden pijnstilling toe te dienen dus ook thuis. U krijgt hierover verdere informatie van de verpleegkundige op de dag van de operatie.

Voorbereiding KNO

Zie folder Neus- en keelamandelen verwijderen bij kinderen.

Op de kinderdagbehandeling

Op de dag van de operatie wordt u ’s morgens verwacht in het ziekenhuis. Uw kind krijgt op de afdeling zijn/haar (oude) pyjama aan en krijgt een voorbereidend drankje om te drinken en een zetpil toegediend. Vanaf 07.45 uur gaan de kinderen met een kinderverpleegkundige van de afdeling één voor één naar de operatieafdeling. Op de afdeling werken uitsluitend gespecialiseerde kinderverpleegkundigen of kinderverpleegkundige in opleiding onder supervisie. U als ouders/verzorgers bent van harte welkom om bij uw kind te blijven gedurende de gehele periode dat uw kind in het ziekenhuis verblijft.

Speelkamer

Op de kinderdagbehandeling op de ziekenhuis locatie in Goes is een speelkamer waar uw kind onder begeleiding gebruik van kan maken. Laat in dat geval de speelkamer opgeruimd weer achter. Gezien de beperkte ruimte is de speelkamer alleen toegankelijk voor de patiëntjes en hun ouders/verzorgers.

Reacties van het kind

Het is mogelijk dat uw kind zich in het ziekenhuis anders gaat gedragen dan normaal, zoals agressief en koppig zijn of zich van u afkeren. Ook is het mogelijk dat uw kind zich extra aanhankelijk gaat gedragen. Dit zijn reacties op een ongewone situatie. Met wat extra aandacht gaat dit voorbij. Kinderen die doen alsof alles hen onverschillig laat, blijken bij thuiskomst vaak meer van slag dan kinderen die in het ziekenhuis heftig reageren.

U kunt zich zorgen maken over de reactie van uw kind op zijn ziekte, zijn behandeling of het verblijf in het ziekenhuis. Aarzel niet deze problemen te bespreken met de arts, de verpleegkundige of de pedagogisch medewerker. Kind en Ziekenhuis is bereid u telefonisch te woord te staan als u problemen heeft met het verwerken van de opname van uw kind. Het kan ook zijn dat u behoefte heeft om te praten na een operatie. Als u als ouder(s) zelf door de opname in de problemen raakt, kunt u via de betrokken specialist een beroep doen op een orthopedagoog of geestelijk verzorger van het ziekenhuis.

Weer thuis

Na verblijf in het ziekenhuis moeten kinderen vaak weer wennen aan de thuissituatie. Sommige kinderen willen geen moment alleen zijn, zijn prikkelbaar, rusteloos of juist erg in zichzelf gekeerd. Opnieuw duimzuigen, bedplassen of angstig dromen zijn dingen die voor kunnen komen. Praten over het ziekenhuis kan uw kind helpen de ervaringen te verwerken. Met aandacht, warmte en geduld verdwijnt dit gedrag vaak binnen enkele weken. Gebeuren er dingen waarmee u geen raad weet, dan kunt u altijd advies vragen aan de huisarts.

Algemene informatie kinderdagbehandeling

WGBO

In de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) staan specifieke regels voor het geven van informatie aan en het verkrijgen van toestemming van minderjarigen en/of hun vertegenwoordigers(s). Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Over de WGBO hebben we ook een folder met uitleg over de wet voor kinderen.

Kinderen tot 12 jaar

Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan twaalf jaar is toestemming van de ouder(s)/voogd vereist. Het kind zelf hoeft geen toestemming te geven, maar heeft recht op informatie die in begrijpelijke woorden wordt gegeven afhankelijk van het ontwikkelingsniveau.

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar

Voor een medische behandeling van kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven.

Jongeren van 16 jaar en ouder

Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelf een behandelingsovereenkomst aangaan met de hulpverlener. Dat wil zeggen dat informatie over onderzoeken en behandeling in eerste instantie met de jongeren zelf wordt besproken. Zij moeten zelf toestemming geven voor onderzoeken en behandelingen.

Voor uitzonderingen op deze regels en uitgebreide informatie kunt u kijken op de website WGBO.nl of Kindenziekenhuis.nl