Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Adrz is een shared care ziekenhuis van het Prinses Máxima Centrum (PMC). Het PMC is het kinderziekenhuis in Nederland waar kinderen met kanker worden behandeld. Het PMC werkt nauw samen met een aantal kinderafdelingen van diverse ziekenhuizen verspreid over het land om zorg dichtbij huis mogelijk te maken. Dit noemen we shared care – gezamenlijke zorg. Samen zorgen we ervoor dat behandelingen en opnames zo prettig mogelijk verlopen. Dit in nauwe samenwerking met het PMC, de ouders en het kind zelf natuurlijk.

Waarom een ziekenhuis in de buurt?

In het PMC komt de expertise op het gebied van kinderkanker samen, zodat elk kind de best mogelijke behandeling kan krijgen en kan profiteren van de nieuwste ontwikkelingen. Hier wordt de diagnose gesteld en vinden onderzoeken en complexe behandelingen plaats. De behandeling is intensief en kan weken tot jaren duren. Gelukkig zijn er onderdelen van de behandeling die dichter bij huis kunnen en daarvoor kunt u terecht in een shared care centrum, zoals Adrz.

Bij Adrz kunnen de volgende behandelingen plaatvinden:

  • het geven van bepaalde chemokuren
  • bloedtransfusies, antibiotica, pijnbehandeling
  • behandeling van misselijkheid, het beginnen met sondevoeding
  • bloedcontroles voorafgaand aan een nieuwe chemokuur

Bij koorts is het belangrijk dat uw kind snel kan worden beoordeeld. U belt eerst naar het PMC en overlegt daar of u vervolgens naar Adrz moet komen. Bij Adrz wordt uw kind nagekeken en zo nodig wordt er gestart met een behandeling, bijvoorbeeld antibiotica. Als het nodig is, wordt uw kind alsnog naar het PMC  doorverwezen. De zorg in de shared care centra is belangrijk om in het PMC voldoende plaats te behouden voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Adrz zorgt hiermee voor een groot aantal patiëntjes in de wijde regio.

Team Kinderoncologie Adrz

De shared care centra zijn zorgvuldig geselecteerd. Er werken kinderartsen met het aandachtsgebied kinderoncologie. Ook werken er kinderoncologieverpleegkundigen, medisch pedagogische medewerkers, psychologen en maatschappelijk werkers die speciale scholing hebben gekregen en zorg dicht bij huis kunnen geven. De professionals in de shared care centra en het PMC kennen elkaar en kunnen elkaar gemakkelijk bereiken. Alle gegevens van uw kind komen in het elektronisch patiëntendossier van het PMC, de shared care teams hebben toegang tot dit dossier. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft alle shared care centra bezocht, getoetst en goedgekeurd. Bekijk het team en lees meer.

Bereikbaarheid team Kinderoncologie Adrz via 088 125 43 25 en kindergeneeskunde.scc-goes@adrz.nl.

Meer informatie