Beschikbare aandachtsgebieden bij longgeneeskunde zijn:

 • COPD
 • astma
 • OSAS (slaapapneu)
 • pneumonie (longontsteking)
 • tuberculose (TBC)
 • allergie: inhalatie allergenen/bijen- en wespensteken
 • restrictieve longziekten
 • interstitiële longziekten (fijnvlekkerige longafwijkingen)
 • thoraxoncologie (longtumoren)
 • beoordeling longfuncties
 • stoppen met roken (individuele begeleiding)
 • pneumothorax behandeling
 • pulmonale hypertensie
 • longembolieën