Adrz wil zich nadrukkelijk profileren als een ziekenhuis waar goede zorg voor mensen met epilepsie gegeven wordt. Alle neurologen werkzaam in Adrz behandelen mensen met epileptische aanvallen in een acute situatie. Daarna vindt er contact plaats op onze StartPoli Epilepsie.

Visie op goede zorg

In samenspraak met patiëntenvereniging, Epilepsie Vereniging Nederland, wordt zorg geleverd conform de visie op goede zorg. Het is zorg die aansluit op landelijke ontwikkelingen, die past bij de zorg voor mensen met een chronische aandoening en die gestimuleerd wordt door overheid en zorgverzekeraar. Adrz loopt hierin voorop.

Kenmerken StartPoli Epilepsie

  1. Het basisteam bestaat uit een medisch professional (neuroloog, kinderneuroloog, kinderarts) die aantoonbare affiniteit heeft met epilepsie én een verpleegkundig specialist.
  2. Het basisteam StartPoli is startpunt van netwerkzorg. Indien het probleem van de epilepsie meer zorg behoeft dan men als StartPoli kan leveren, zijn er vaste verwijskanalen naar de gespecialiseerde epilepsiezorg aan wie men een gerichte vraag kan stellen.
  3. Het stimuleren en bevorderen van het zelfmanagement is verantwoordelijkheid en uitgangspunt van zorg. De verpleegkundig specialist coördineert dit proces en in het model goede zorg heeft de patiënt zelf een belangrijk aandeel.

Iedere maand een epilepsiebespreking

Het bieden van goede zorg doen wij op basis van samenwerking. Samenwerking, in de eerste plaats met u en uw naasten. Er is iedere maand een zogenaamde epilepsiebespreking. Het basisteam bespreekt casuïstiek met de epileptoloog van Kempenhaeghe, het Academisch Centrum voor Epileptologie. Ook zijn er korte lijnen met het Sophia Kinderziekenhuis. Niet alleen op medisch gebied zijn er korte lijnen met expertisecentra. Kinderen met epilepsie hebben meer kans op leerproblemen. Daarom is er veelvuldig contact tussen de epilepsieconsulent en de onderwijskundig begeleider van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie.