Ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland werken samen om patiënten met kanker de beste zorg te leveren, nu en in de toekomst. Deze samenwerking komt tot uiting in EMBRAZE kankernetwerk. De naam EMBRAZE staat voor het Engelse embrace (omarmen). Ook is EMBRAZE een samenvoeging van de namen van het ERasmus MC, BRAbant en ZEeland.

Waarom deze samenwerking?

De overheid stelt steeds meer eisen aan de kwaliteit van de oncologische zorg. Een belangrijk onderdeel van deze eisen vormen de zogenaamde volumenormen. Dit zijn normen waarbij een ziekenhuis een behandeling alleen nog maar mag uitvoeren wanneer zij voldoende van dit soort behandelingen per jaar uitvoert. Dit leidt er toe dat niet meer alle ziekenhuizen alle behandelingen bij kanker zelf uitvoeren. Hierdoor verwijzen ziekenhuizen u door naar een ander ziekenhuis dat wel voldoet aan de volumenorm. U gaat dan voor onderzoek en nazorg naar uw eigen ziekenhuis en voor een gedeelte van de behandeling gaat u naar een ander ziekenhuis.

Meer informatie over het kankernetwerk EMBRAZE in deze folder.