Bij veel mensen komen de slaapproblemen voort uit een combinatie van factoren. Die uiten zich bijvoorbeeld in snurken of slaapapneu. Dat is een slaapstoornis waarbij tijdens het slapen perioden van ademstilstand of een ernstig verzwakte ademhaling voorkomen. Slaapapneu komt veel voor, heeft een nadelig effect op de levensduur en kan tot fatale complicaties leiden. Daar staat tegenover dat deze stoornis goed te behandelen is, waarna het verhoogde risico verdwijnt.

Patiënten met slaapapneu (nachtelijke ademstilstanden) komen terecht bij de longarts. U kunt zelfstandig de mate van slaapapneu beïnvloeden. Bij apneu is gewichtsreductie (afvallen) en ‘s avonds geen alcohol drinken van invloed op de mate van apneu. Ook het stoppen met roken beïnvloedt de klachten positief. Tevens helpt het wanneer u geen kalmerende middelen of slaappillen inneemt.

Wanneer er sprake is van positieafhankelijke OSAS (de ademstilstand vinden bij specifieke ligposities plaats) kan positietherapie de klachten verminderen. Uw longarts kan u meer vertellen over wat u zelf kunt doen om de klachten te verminderen.

Een slaapapneu-onderzoek (polygrafie) kan zowel poliklinisch als klinisch plaatsvinden in Goes of Vlissingen.

Het is mogelijk dat de longarts u verwijst naar een van de 4 gespecialiseerde
longverpleegkundigen die op de polikliniek Longgeneeskunde werkzaam zijn. In deze
folder kunt u lezen wat de longverpleegkundigen voor u kunnen doen.

Folder longverpleegkundigen

Onderzoeken & behandelingen
Toon alle