Voor acute en spoedeisende hulp kunt u 24 uur per dag terecht in ons ziekenhuis in Goes (‘s-Gravenpolderseweg 114). Op de locaties Vlissingen en Zierikzee is geen afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Hieronder leest u wat u moet doen als u of iemand anders spoedeisende hulp nodig heeft.

Werkwijze Spoedeisende Hulp

Wanneer bezoekers die later binnenkwamen dan u eerder worden geholpen, kan dit zijn doordat zij klachten hebben met een hogere urgentie of door een ander specialisme geholpen moeten worden. Voor niet-spoedeisende klachten verzoeken wij u om eerst naar uw huisarts of naar de huisartsenpost te gaan. Zij verwijzen u indien nodig door naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Extra aandacht voor kinderen

De Kinderafdeling en de afdeling Spoedeisende Hulp van Adrz hebben een bronzen Smiley ontvangen van de Stichting Kind en Ziekenhuis; de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. De Smiley geeft aan dat we bij Adrz rekening houden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Meer informatie over kinderen op de Spoedeisende Hulp.

Bel 112 in een levensbedreigende situatie

In een levensbedreigende situatie of wanneer het vervoeren van het slachtoffer niet mogelijk is, belt u altijd 112.

Dit doet u in een niet-levensbedreigende situatie

Wanneer de situatie niet levensbedreigend is en u het slachtoffer zelf kunt vervoeren, gaat u afhankelijk van het tijdstip naar de huisarts of naar de huisartsenpost:

  • Tussen 8.00 ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds neemt u contact op met de huisarts of zijn vervanger.
  • Tussen 18.00 ‘s avonds en 8.00 uur ’s ochtends, in het weekend en op erkende feestdagen neemt u contact op met de huisartsenpost (HAP).

Wanneer de huisarts of huisartsenpost u niet (direct) kan behandelen, verwijst deze u door naar de spoedeisende hulp.

Een verwijzing is altijd nodig

Komt u zonder verwijzing naar de afdeling Spoedeisende Hulp terwijl er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, dan moeten wij de kosten van de behandeling bij u in rekening brengen. Bel daarom bij twijfel altijd eerst uw huisarts of de huisartsenpost.

Identificatie op de Spoedeisende Hulp

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst door ons geholpen en hoeft u zich niet meteen te identificeren. Wel vragen wij u zich binnen 14 dagen na de behandeling alsnog bij ons te identificeren, anders moeten wij de gemaakte kosten bij u in rekening brengen.

Belangrijke telefoonnummers

  • Ambulance: 112
  • Spoedeisende Hulp Goes: 0113 234 250
  • Huisartsenpost Goes: 0900 1785
  • Huisartsenpost Vlissingen: 0900 1985
  • Huisartsenpost Zierikzee: 0900 1585

Meer informatie

Meer informatie over uw opname vindt u op de pagina Opname en bezoek