De Trombosedienst Zeeland van Adrz is CCKL- geaccrediteerd. CCKL is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. De accreditatie betekent dat voldaan wordt aan de geldende kwaliteitseisen. Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig wordt getoetst, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit. Geaccrediteerde laboratoria worden door CCKL beschouwd als de beste van Nederland.