Adrz en SHL-Groep hebben voorgenomen om te gaan samenwerken. Doel is om patiënten in de Bevelanden en omgeving nu én later snelle en toegankelijke bloedafname dicht bij huis te kunnen bieden, zoals ze dit nu ook gewend zijn. Beide partijen zijn blij met de genomen stap.

Effectieve en efficiënte decentrale bloedafname

Met de samenwerking realiseren het Adrz en SHL-Groep een effectieve en efficiënte decentrale bloedafname, die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Het patiëntenbelang staat voorop. Doel is de patiënt dicht bij huis te kunnen blijven bedienen. Met de juiste logistiek zorgen zij voor de beste dienstverlening aan huisartsen en verloskundigen. De patiënt hoeft zelf geen keuze te maken waar de bloedafname wordt uitgevoerd, maar kan met alle formulieren (ook voor de trombosedienst) terecht op een prikpost. Wat patiënten in eerste instantie vooral gaan merken van de samenwerking, is gemak. Ze kunnen zelf kiezen welke locatie voor hen het beste bereikbaar is.