Adrz heeft het keurmerk ontvangen voor goede zorg bij prostaatkanker. Adrz voldoet volgens de ProstaatKankerStichting aan de normen die deze patiëntenorganisatie met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) heeft opgesteld. De voorwaarden zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen. Ziekenhuizen die aan de minimale voorwaarden voldoen, worden in de Patiëntenwijzer gemarkeerd met een ‘groen vinkje’. Dat geldt dus ook voor Adrz.

Patiëntenwijzer Prostaatkanker

De stichting heeft een Patiëntenwijzer Prostaatkanker online gezet waarin te zien is welke ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg. Bij die voorwaarden hoort onder meer dat op de afdeling Urologie alle onderzoeken gebeuren die nodig zijn voor het stellen van de diagnose prostaatkanker. Ook moet een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken zijn bij de zorg voor de prostaatkankerpatiënt. Voor alle betrokkenen moet daarnaast helder zijn wie de ‘hoofdbehandelaar’ is en wie het aanspreekpunt is voor de patiënt bij vragen of onduidelijkheden. Verder zijn het minimum aantal operaties per jaar en de toegangstijd tot de polikliniek van belang.