Sinds april 2013 is er op de Goese locatie een multidisciplinair spreekuur voor patiënten met kanker van de prostaat, blaas of nier. Patiënten kunnen daar worden gezien door de internist-oncoloog (H.K. van Halteren), de dedicated uroloog (J.A. Jaspars) en gespecialiseerde verpleegkundigen (mw. L. Houmes en mw. R. Abbink).

Doel spreekuur

Het doel van het spreekuur is tweeledig:

  1. Patiënten zien alle betrokken dokters op hetzelfde moment, hetgeen de reistijd verkort.
  2. De leden van het behandelteam kunnen in goede samenspraak op de werkvloer een behandelplan opstellen.

In de afgelopen 1 ½ jaar is dit spreekuur steeds verder gegroeid. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Waar nodig voeren internist oncoloog en uroloog samen een gesprek met de patiënt en zijn haar familie.
  • De internist oncoloog kijkt mee bij de onderzoeken (cystoscopie, echo) van de uroloog, als de uitslag daarvan met de behandelkeuze samenhangt.

Topklinische uro-oncologische zorg

Initieel is dit spreekuur opgestart in overleg met Professor Bangma, hoogleraar Urologie in het Erasmus MC. Indien nodig worden de consulenten van het Erasmus MC ook betrokken bij het opstellen van een behandelplan. Het multidisciplinair behandelteam wil zich hard maken voor topklinische uro-oncologische zorg. Adrz beschikt over 2 dedicated urologen (de heren Jaspars en Forouzanfar) en 2 dedicated internist-oncologen (de heer Van Halteren en mw. Janssens-van Vliet), hetgeen de continuïteit van het zorgproces garandeert. Het is voor patiënten binnen het adherentiegebied van Adrz dus niet nodig om buiten de regio te gaan zoeken naar een multidisciplinair behandelcentrum.