Ons team van echoscopisten heeft veel ervaring met het maken van zwangerschapsecho’s. Onze wachttijden zijn kort. Als er sprake is van spoed, kun je altijd dezelfde dag terecht. We werken met een kleine, vaste groep echoscopisten, zodat je altijd een vertrouwd gezicht ziet.

Termijnecho

In de 7 – 8 weken van de zwangerschap wordt meestal de eerste echo gemaakt om vast te stellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of het hartje klopt. Deze echo is vaak geruststellend voor aanstaande ouders.

Een vroege vaststelling van de zwangerschapsduur is belangrijk. Daarom wordt de termijnecho meestal tussen de 10 en 12 weken gedaan. In deze periode is de foetus het nauwkeurigst op te meten en de termijn vast te stellen.

Counseling, combinatietest en 20-weken echo

Counseling

Om alle zwangeren goed voor te lichten over de mogelijkheden voor prenatale screening, krijgen zij een counselingsgesprek aangeboden waarin de echoscopistes de voor- de nadelen van prenatale screening met je bespreken. Ook de consequenties van de uitslag van deze onderzoeken worden met je besproken.

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een echo waarbij de nekplooi wordt gemeten en een bloedonderzoek bij de moeder.

Bij de nekplooimeting wordt gekeken naar de dikte van het vocht in de plooi van het nekje van de baby. Deze twee uitslagen in combinatie met de leeftijd van de moeder geven de persoonlijke kans weer op het krijgen van een kindje met het syndroom van Down, het syndroom van Patau of het syndroom van Edwards.

De nekplooimeting kan worden uitgevoerd bij een zwangerschapsduur van 11 weken + 1 dag tot 13 weken + 6 dagen. Het bloedonderzoek kan vanaf 9 weken.

20-weken echo

Tijdens het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt het kindje gescreend op mogelijke aandoeningen en worden de groei van de foetus en het vruchtwater beoordeeld. In Nederland wordt iedere zwangere een SEO aangeboden. Een SEO is niet verplicht. Indien ouders besluiten om een SEO te laten doen, dan vindt dit onderzoek plaats tussen de 18 en 22 weken, bij voorkeur rond de 20ste week van de zwangerschap. Daarom wordt deze echo ook wel de 20-weken echo genoemd.

Groeiecho (biometrie)

Als het vermoeden bestaat dat het kindje te hard groeit of juist niet hard genoeg, wordt een zogeheten groeiecho gemaakt. Bij een groeiecho wordt de omtrek van het hoofdje en het buikje gemeten en de lengte van het bovenbeentje. Ook wordt de hoeveelheid vruchtwater gemeten. Indien er sprake is van een groeiachterstand, wordt ook de doorbloeding van de placenta gemeten.

Als je onder controle bent bij de gynaecoloog, dan krijg je standaard een groeiecho bij 32 en 36 weken zwangerschapsduur. Op indicatie wordt er vaker een echo gemaakt.