Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Wanneer u komt bevallen op de afdeling Verloskunde of wanneer u wordt opgenomen op de kraamafdeling staat een team voor u klaar om u te verzorgen en te begeleiden. Er zijn medisch specialisten, verloskundigen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die nauw samenwerken om u en uw kindje de beste zorg te geven.

Het team bestaat uit

  • Gynaecologen: een arts die gespecialiseerd is in problemen die betrekking hebben op vrouwen en in het bijzonder op het vrouwelijk voortplantingssysteem. Gynaecologen hebben spreekuur op de polikliniek. Ze zijn verantwoordelijk voor de medische begeleiding van de zwangeren die opgenomen liggen en voor de tweedelijns bevallingen. Zij zijn in sommige situaties aanwezig bij de geboorte van uw baby. De gynaecoloog is degene die een kunstverlossing of keizersnede uitvoert als dit nodig is.
  • Kinderartsen: een specialist in de kindergeneeskunde, gericht op ziekten en aandoeningen bij baby’s, kinderen en adolescenten. Zij zijn in sommige situaties aanwezig op de verlosafdeling voor de opvang van de pasgeboren baby. Gelukkig worden de meeste baby’s gezond geboren, maar moest uw baby opgenomen worden op de couveusafdeling, of als u samen met uw baby in de couveussuite wordt opgenomen, dan is de kinderarts medisch verantwoordelijk voor uw baby.
  • Klinisch verloskundigen: de functie van een klinisch verloskundige is het verlenen van verloskundige zorg aan patiënten. Ze hebben spreekuren voor zwangeren op de polikliniek, begeleiden bevallingen op de verloskamers en lopen visite op de kraamafdeling bij kraamvrouwen en pasgeboren baby’s. Zij coördineren de verloskundige zorg binnen het verloskamercomplex en de kraamafdeling.
  • Obstetrie verpleegkundigen: zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en assistentie van alle tweedelijns bevallingen en werken dus voornamelijk op de verloskamers. Daarnaast werken ze ook op de kraamafdeling en verplegen ze met name de hoogcomplexe zwangeren en kraamvrouwen.
  • Verpleegkundigen: zij werken voornamelijk op de kraamafdeling en verplegen de zwangeren en kraamvrouwen.
  • Kraamverzorgenden: zij werken alleen op de kraamafdeling en werken onder supervisie van een obstetrieverpleegkundige of verpleegkundige.
  • Lactatiekundigen: is een deskundige op het gebied van borstvoeding. Een lactatiekundige is gespecialiseerd in het begeleiden van moeder en kind bij de borstvoeding. Zij word geraadpleegd als er hulp nodig is bij de borstvoeding.
  • Voedingsassistenten: zij verzorgen de voeding en de maaltijden van het Moeder & Kind Centrum (de kinder- en de kraamafdeling en de verloskamers). Eventueel vullen zij de kamers en linnengoed aan op de verloskamers.
  • Partuspool kraamverzorgenden: dit is een vaste groep van kraamverzorgenden die zijn ingewerkt om bij Adrz eerstelijnsbevallingen (poliklinische bevalling) te begeleiden. De partuspool kraamverzorgende doet dit samen met de eerste lijnsverloskundige. Bij extreme drukte op de kraamafdeling kan een extra kraamverzorgende ondersteuning beiden van ons werk op de afdeling. Wij werken samen met de Provinciale Kraamzorg en kraamcentrum DAT.