Het team van Verloskunde (en de Kraamafdeling) bestaat uit verschillende medisch specialisten en andere zorgverleners. Zij werken nauw samen om u en jullie kindje de beste zorg te geven. Het team bestaat uit:

  • Gynaecologen: een arts die gespecialiseerd is in problemen die betrekking hebben op vrouwen en in het bijzonder op het vrouwelijk voortplantingssysteem. Ze zijn verantwoordelijk voor de medische begeleiding van de tweedelijns bevallingen.
  • Kinderartsen: een beschouwend specialist in de kindergeneeskunde, die zich bezighoudt met ziekten en aandoeningen zoals die voorkomen bij kinderen en adolescenten. Dit begint bij de opvang van de (prematuur) geborene en eindigt bij 18-jarige leeftijd.
  • Klinisch verloskundigen: het doel van de functie van een klinisch verloskundige is het verlenen van verloskundige zorg aan patiënten (zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeboren baby’s) met een in de regel complexe (tweedelijns) zorgvraag alsmede het coördineren van de verloskundige zorg binnen het verloskamercomplex en de verloskunde/kraamafdeling.
  • Obstetrie verpleegkundigen: zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en assistentie van alle tweedelijns bevallingen en werken dus voornamelijk op de verloskamers. Daarnaast werken ze ook op de Kraamafdeling en verplegen ze met name de hoogcomplexe zwangeren en kraamvrouwen.
  • Verpleegkundigen: zij werken voornamelijk op de Kraamafdeling en verplegen de zwangeren en kraamvrouwen.
  • Kraamverzorgenden: zij werken alleen op de Kraamafdeling en werken onder supervisie van een obstetrieverpleegkundige of verpleegkundige.
  • Lactatiekundigen: is een deskundige op het gebied van borstvoeding. Een lactatiekundige is gespecialiseerd in het begeleiden van moeder en kind bij de borstvoeding. Zij word geraadpleegd als er hulp nodig is bij de borstvoeding.
  • Voedingsassistenten: zij verzorgen de voeding en de maaltijden van het Moeder & Kind Centrum (de Kinder- en de Kraamafdeling, en de verloskamers). Is er tijd dan vullen zij de kamers bij en linnengoed op de verloskamers.

Wij hebben de mogelijkheid om bij extreme drukte een kraamverzorgende in te huren ter ondersteuning van ons werk op de afdeling. Zij wordt ook ingezet om de eerste-lijnsbevalling te begeleiden, die plaats vindt op het verlosgedeelte. In dat geval belt de verantwoordelijke eerstelijns verloskundige de kraamverzorgende op. Wij werken samen met de Provinciale Kraamzorg en kraamcentrum DAT.

De eerstelijnsbevalling (poliklinische bevalling) is de bevalling die plaatsvindt zonder medische indicatie, en wel thuis of in het ziekenhuis. U wordt dan ingestuurd door haar eigen verloskundige uit de eerste lijn. Zodra er sprake is van een medische indicatie (bv. meconium houdend vruchtwater tijdens de partus) wordt u overgedragen aan de gynaecoloog waardoor het een tweedelijns bevalling wordt.