Alertheid op coronavirus

Hoewel de kans relatief klein is dat het coronavirus in Nederland opduikt, neemt Adrz wel maatregelen tegen een mogelijke verspreiding.

Naar aanleiding van het advies van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is Adrz gestart met een extra uitvraag bij de triage van patiënten die met koorts en/of aandoeningen aan de luchtwegen (respiratoire klachten) binnenkomen op de Spoedeisende Hulp. De genoemde aandoeningen kunnen mogelijk wijzen op het aanwezig zijn van het coronavirus bij de patiënt. We stellen de patiënten met deze verschijnselen de vraag of zij de afgelopen 14 dagen teruggekeerd zijn uit China. Bij een bevestigend antwoord wordt alert gereageerd en worden maatregelen genomen. De maatregelen bestaan uit het instellen van een isolatie voor de patiënt op een isolatiekamer en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door medewerkers.
 
Bron afbeelding: PharmaLive