website
header04
header02
header03

Borstkankercentrum

De 'mammapoli' gaat verder onder naam 'borstkankercentrum'.

 

Het borstkankercentrum van het ADRZ is een polikliniek voor vrouwen en mannen met (een vermoeden van) borstkanker of andere borstafwijkingen. Op deze afdeling vindt onderzoek en behandeling van patiënten met een borstafwijking plaats. Uw huisarts kunt u naar het Borstkankercentrum of de afdeling Radiologie verwijzen wanneer er een afwijking in de borst is geconstateerd. Dit is afhankelijk van de bevindingen van uw huisarts. Ook verwijzingen naar aanleiding van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gaan via uw huisarts. De huisarts zorgt  ervoor dat de verwijsgegevens beschikbaar zijn tijdens uw eerste bezoek. Neemt u bij uw eerste bezoek uw identiteitsbewijs en bij medicijngebruik een geneesmiddelenoverzicht.

 

Team Borstkankercentrum

Een hecht team van artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen werkt samen, met als gezamenlijk doel het stellen van een snelle en deskundige diagnose en het bieden van een optimale behandeling aan alle patiënten. Goede zorg, duidelijke informatie en begeleiding op maat staan hierbij centraal. Het team bestaat uit de volgende disciplines: chirurgen mw. te Velde, mw. Reichart, mw. Lans, verpleegkundig specialisten in opleiding S. Dietvorst, L. Hartoog en A. Kluijfhout, en de mammacare verpleegkundigen M. de Kreek en B. Manuhutu, aangevuld met de oncologen mw. Janssens-van Vliet en dhr. van Halteren, een radioloog, een patholoog, een radiotherapeut, een plastisch chirurg, een nucleair geneeskundige en een medisch psycholoog.

 

Diagnose

Tijdens uw eerste bezoek aan het Borstkankercentrum vindt een aantal onderzoeken plaats. Deze onderzoeken vinden zoveel mogelijk op één dag plaats. Houdt u er met uw planning rekening mee dat dit ongeveer twee tot drie uur in beslag neemt. Wanneer aanvullende onderzoeken nodig zijn, worden die op een later moment ingepland. De verpleegkundig specialist en chirurg neemt samen met de door u ingevulde vragenlijst door en stelt u de nodige vragen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, dat bestaat uit het bekijken en (be)voelen van uw borsten en de lymfeklieren onder de oksels en rondom het sleutelbeen.

 

Behandeling

Voor de poli is een multidisciplinair team samengesteld. Zij werken nauw samen om u de best mogelijke behandeling te garanderen. Twee maal per week vindt er een overleg plaats waar alle disciplines, die werkzaam zijn binnen het Borstkankercentrum, aanwezig zijn. Hier worden de patiënten besproken aan de hand van de foto’s, weefselonderzoek en andere uitslagen. Daarna wordt een behandelplan vastgesteld en dat zal met u worden besproken door de verpleegkundig specialist, chirurg, medisch oncoloog, nucleair geneeskundige en/of plastisch chirurg.

 

Bereid je voor met B-bewust

Tijdens het behandelproces zullen er beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen waarin u een actieve rol kunt hebben. Kernvragen zijn dan: 'Wat wil ík?' en 'Wat vind ík belangrijk?'. De huisarts, de behandelend arts en de verpleegkundigen kunnen belangrijke gesprekspartners zijn die veel informatie kunnen geven. Bereid deze gesprekken voor met de checklists van b-bewust.nl

 

Herstel en Nazorg

Na afronding van de behandelfase is het niet altijd eenvoudig om de draad van het leven weer op te pakken. Voor de herstelfase moet u eigenlijk net zoveel tijd nemen als voor de behandelfase. Een operatie en aanvullende behandelingen zoals bestraling en chemotherapie hebben hun weerslag op het lichaam, dat heeft tijd nodig om te herstellen. Daarnaast komen psychische klachten en angst voor de toekomst veel voor. Voor de verwerking en het besef niet langereen patiënt met kanker te zijn, is tijd nodig.

Er zijn speciale revalidatieprogramma's voor (ex-)kankerpatiënten. Deze programma's bestaan uit verschillende onderdelen zoals lotgenotencontact, individuele gesprekken, conditietraining, fysio- of ergotherapie. Voor meer informatie ove deze programma's kunt u bij de verpleegkundige terecht.

De Borstkankervereniging Nederland organiseert bijeenkomsten voor lotgenoten en thema-avonden. Daarnaast heeft de BVN een uitgebreide website waar je ook als herstellende of ex-kankerpatiënt met vragen over 'hoe nu verder?' terecht kunt.

 

Naasten

Hoe ga je om met iemand met borstkanker? Misschien een rare vraag maar voor veel mensen in de omgeving van een borstkankerpatiënt, is het antwoord hierop nog niet zo eenvoudig. Borstkanker heb je niet alleen. De impact op de omgeving is vaak groot; ook partner, kinderen, familie en vrienden kunnen het moeilijk hebben. Voor meer informatie klik hier.

 

Erfelijkheid

Als er tijdens het behandeltraject een vermoeden is van erfelijke aanleg kan er onderzoek ingezet worden. Het doel van dat onderzoek is preventieve screening en behandeling. Het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de familiegeschiedenis. Als blijkt dat er een duidelijk verhoogde kans is, kan DNA-onderzoek worden gedaan. Er zal dan een advies gegeven worden voor u en uw familieleden. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw arts, verpleegkundig specialist of de verpleegkundige.

  

Goedaardige aandoeningen aan de borst

Wanneer u met een klacht van de borst naar de huisarts bent gegaan, of wanneer u via het Bevolkingsonderzoek voor Borstkanker naar het ziekenhuis bent verwezen voor verder onderzoek, kan de uitslag van deze onderzoeken verschillende dingen laten zien. Indien de uitslag goedaardig is, wat betekent dit dan? Is het nodig om het te laten controleren en waar kunt u zelf op letten? Dit wordt in een gesprek met u besproken.

 

CZ: borstkankerzorg ADRZ 'Beste Zorg'

Zorgverzekeraar CZ heeft de borstkankerzorg van het ADRZ ingedeeld in de categorie Beste Zorg. Dat is de hoogst haalbare categorie. CZ stelt strenge voorwaarden aan de kwaliteit bij de indeling in de categorie Beste zorg. Zo moet het ziekenhuis voldoen aan diverse voorwaarden rond voorzieningen, apparatuur en registratie. De diagnose moet bij tenminste 80% van de patiënten binnen vijf weken worden gevolgd door een operatie. Het ziekenhuis dient per jaar tenminste 150 borstkankeroperaties en twintig directe reconstructies bij borstamputaties uit te voeren. Ook moeten er minimaal twee gecertificeerde oncologische chirurgen en twee internisten met registratie in het aandachtsgebied oncologie zijn die borstkankerpatiënten behandelen.

 

Roze Lintje voor ADRZ

De Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) heeft de borstkankerzorg van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis gewaardeerd met het felbegeerde Roze lintje. De BVN heeft de criteria in vergelijking met voorgaande jaren verscherpt naar patiëntenwensen. Bij de criteria gaat het om de samenstelling van het multidisciplinaire behandelteam, de kwaliteit en ervaring van de borstkankerchirurgen, maar ook om de snelheid van diagnostiek en behandeling. Bovendien tellen de ervaringen van de patiënten zelf zwaar mee, die via een digitale monitor borstkankerzorg worden uitgevraagd.

  

Links

www.borstkanker.nl  (borstkankervereniging nederland)

www.kanker.nl  

www.pinkribbon.nl

www.mannenmetborstkanker.nl​  

 

Bekijk hier het filmpje over een snellere borstkankerzorg bij het ADRZ; diagnose binnen 3 dagen, behandelplan binnen 5 dagen.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.