website
header04
header02
header03

Chirurgie

Het specialisme Chirurgie (ook wel 'heelkunde' genoemd) houdt zich bezig met het behandelen van patiënten met heelkundige aandoeningen aan verschillende organen en orgaansystemen. Meestal bestaat deze behandeling uit een operatie.

 

Chirurgie is verdeeld in diverse subspecialisaties: gastro-enterologie, oncologie/mammachirurgie, traumachirurgie, vaatchirurgie, hoofd-hals chirurgie en chirurgie bij kinderen. De vakgroep Chirurgie bestaat momenteel uit 13 chirurgen.

De chirurgen zorgen jaarlijks door middel van bijscholing dat zij geregistreerd blijven en aan de gestelde kwaliteitseisen blijven voldoen. De kwaliteit van de geleverde zorg wordt jaarlijks door diverse instanties gemeten.

 

Gastro-enterologie

Gastro-enterologie (GE) is de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van het maag-darmstelsel. Het ADRZ behoort volgens een landelijk onderzoek tot de 10% beste ziekenhuizen op het gebied van de behandeling van darmkanker.

Binnen de vakgroep zijn 4 chirurgen gespecialiseerd in GE: J. Jansen, W. Rinsema, W. de Ruijter en R. de Vos. Bij darmkanker wordt een multidisciplinaire behandeling toegepast. Dat wil zeggen dat tijdens de poli zowel de chirurg als de internist-oncoloog aanwezig zijn om samen de patiënten te kunnen zien en spreken. Ook psychologen en andere zorgverleners worden bij de behandeling betrokken. Daarnaast vullen de arts en de verpleegkundig specialist elkaars taken aan, bijvoorbeeld bij het bespreken van uitslagen van onderzoeken, behandeling met chemotherapie en het uitvoeren van de controles. En zo nodig is er contact met het EMC om individuele patiënten te bespreken. Voor onderzoek wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, waaronder de TEM operatietechniek (Transanale Endoscopische Microchirurgische ingrepen).

De GE groep doet mee aan diverse trials (wetenschappelijke onderzoeken). De GE chirurgen van het ADRZ zijn aangesloten bij het EMBRAZE kankernetwerk.

 

Trauma chirurgie

De traumazorg is in het ADRZ op hoog niveau geborgd met een level 2 status, ook op de Intensive Care. Dit betekent dat patiënten met meer complexe ongevalsletsels of ernstige ziekten goed kunnen worden behandeld en patiënten niet direct naar Rotterdam of Antwerpen hoeven te worden vervoerd.

Er zijn 3 traumachirurgen bij het ADRZ, die samen met de trauma orthopeden het traumateam vormen. Dit zijn: dr G. de Klerk, J. Timmermans en M. Waleboer.

Speciaal voor de oudere patiënt kent het ADRZ de Geriatrische Trauma Unit (GTU). De GTU is een afdeling waar de zorg voor de geriatrische heupfractuur patiënt gewaarborgd is volgens de laatste landelijke richtlijnen met standaard procedures, zorgpaden en multidisciplinaire teams. Voor heupfractuur patiënten wordt een screening op osteoporose (botontkalking) aangeboden en worden patiënten zo nodig verwezen naar de osteoporose poli.

 

Vaatchirurgie

Vaatchirurgie is een tak binnen de geneeskunde welke zich richt op aandoeningen van bloedvaten, zoals spataderen (varices), vernauwing van de halsslagader (carotis), verwijding van de grote buikslagader (aneurysma aorta abdominalis, oftewel AAA) en vernauwingen in de beenslagader. Daarnaast behandelen de vaatchirurgen ook diabetische voetklachten, veneuze malformaties (aangeboren afwijkingen aan de aderen) en leggen ze shunts aan bij dialyse-patiënten. Binnen het ADRZ zijn 2 endovasculair geregistreerde vaatchirurgen werkzaam: J. Helleman en M. Reichart.

 

Iedere maand vindt er een multidisciplinaire diabetische voetenpoli plaats in Goes.

 

Mammachirurgie

De mammachirurgen zijn gespecialiseerd in borstoperaties. Samen met Ziekenhuis ZorgSaam en het Erasmus Medisch Centrum is het zorgpad mammacarcinoom ontwikkeld, zodat in alle ziekenhuizen dezelfde behandeltrajecten worden aangeboden. Daarbij is ook aansluiting gezocht bij het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) dat in Vlissingen is gevestigd en waar mensen met borstkanker naar verwezen kunnen worden voor radiotherapie.

 

Hoe werkt de mammapolikliniek?

 

Chirurgie bij kinderen

Chirurgie bij kinderen is een specifiek aandachtsgebied binnen de chirurgie. Kinderen hebben namelijk een nog groeiend lichaam en worden vaak behandeld aan bepaalde aandoeningen. In ons ziekenhuis zijn drie chirurgen gecertificeerd voor chirurgie bij kinderen. Dit houdt in dat de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie bewezen vindt dat deze chirurgen kwalitatief uitstekende zorg bij kinderen kunnen leveren.

Chirurgie bij kinderen is niet hetzelfde als kinderchirurgie. Onder kinderchirurgie verstaan we het opereren van zeldzamere aandoeningen zoals aangeboren afwijkingen. Dit wordt meestal gedaan in academische ziekenhuizen.

 

Goede prestaties chirurgie ADRZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft een Kwaliteitsvenster ontwikkeld voor patiënten en andere geïnteresseerden. Hiermee kunnen ziekenhuizen openheid tonen over hun kwaliteit van zorg. De prestaties van de chirurgen leest u hier:

https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen/ziekenhuizen/7078/behandelresultaten/borstkanker/

https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen/ziekenhuizen/7078/behandelresultaten/darmkanker/

 

Videos

Hieronder kunt u videos bekijken over veel voorkomende ingrepen:

Liesbreukoperatie endoscopisch

Liesbreukoperatie open

Galblaasoperatie

Laparoscopische colonresectie

 

Links

www.handchirurgie.nl

www.trauma.nl

www.spatadervrij.nl

www.hartenvaatgroep.nl

www.heelkunde.nl

www.handenteam.nl/radius

www.ongevalstichting.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.