website
header04
header02
header03

Nieuws vakgroep Chirurgie

Chirurg De Klerk gepromoveerd

De helft van de patiënten van vijftigplus die zich met een botbreuk in het ziekenhuis melden, wordt niet gescreend op osteoporose (botontkalking). Dat gaat in tegen het advies van de Nederlandse richtlijn “Osteoporose en Fractuurpreventie”. Traumachirurg Gijs de Klerk concludeert dan ook dat de screening op dit moment tekort schiet. In zijn proefschrift geeft hij verschillende manieren aan om de screening op botontkalking te verbeteren.

Botontkalking komt veel voor en wordt veroorzaakt door een lage botmineraaldichtheid (BMD) en/of een slechte botkwaliteit. Hierdoor wordt het risico op een botbreuk groter. Van oudsher wordt de screening op botontkalking gedaan door het meten van de BMD, met Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA). Door de inzet van andere meetmethoden kan het percentage patiënten dat gescreend wordt op botontkalking volgens de Klerk toenemen.

Onafhankelijk van de botmineraaldichtheid is een wervelbreuk een bewijs voor botontkalking. De Klerk beschrijft dat wervelbreuken voorkomen bij 42% van de patiënten ouder dan 50 jaar die in het ziekenhuis komen met een botbreuk. Opvallend is dat slechts 1 op de 5 patiënten met een wervelbreuk klachten ervaart. Het afbeelden van de wervelkolom is dus belangrijk om deze breuk op te sporen. Een wervelkolomfoto kan een eerste stap zijn in de screening op botontkalking.

Verder beschrijft de promovendus dat patiënten met botontkalking en een polsfractuur een grotere kans hebben op scheefstand, vroege instabiliteit en late standsafwijkingen van de pols. Het vroegtijdig vaststellen van botontkalking zou dus de behandelkeuze kunnen beïnvloeden: operatief of conservatief. Helaas bleek de ernst van de polsbreuk niets te zeggen over de botmineraaldichtheid. Een polsfoto kan dus niet gebruikt worden in de screening op botontkalking.

Naast DEXA kan de Calscan gebruikt worden om de botmineraaldichtheid te bepalen. Dit mobiele apparaat combineert DEXA met  lasertechnologie. De Klerk concludeert op basis van zijn onderzoek dat de Calscan een betrouwbare meetmethode is, waarbij het mogelijk is de helft van de patiënten te classificeren. Door gebruik van de Calscan kan het aantal vijftigplussers met botbreuken dat gescreend wordt op botontkalking stijgen. Doordat de Calscan op de verpleegafdeling gebruikt kan worden, zal ook het percentage kwetsbare ouderen dat onderzocht wordt op osteoporose toenemen.

 

 

 links Gijs de Klerk

 

Speciale afdeling voor ouderen met heupfractuur

Om het toenemende aantal geriatrische patiënten met een heupfractuur zo goed mogelijk te behandelen, heeft het ADRZ een Geriatrische Trauma Unit (GTU) ingericht. Dankzij deze afdeling neemt de kwaliteit van zorg toe, daalt het aantal complicaties en overlijden minder oudere patiënten na een heupfractuur. De komst van de nieuwe afdeling sluit aan op het streven van het ADRZ om in 2017 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis te bemachtigen.
Jaarlijks breken ruim 15.000 Nederlanders hun heup, vrijwel altijd door een val. Ruim driekwart is 80 jaar of ouder. Een gebroken heup op oudere leeftijd heeft een enorme impact op een patiënt. Ruim 30 procent van deze patiënten is een jaar na het ontstaan van de fractuur overleden. Een goede organisatie van zorg bij deze patiënten is dus letterlijk van levensbelang. In het ADRZ is de zorg voor de oudere patiënt met een heupfractuur volgens de nieuwste richtlijnen geborgd. Patiënten worden sinds kort opgenomen op de Geriatrische Trauma Unit (GTU) en behandeld door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit de traumachirurg of orthopeed, een geriatrisch team, (transfer)verpleegkundigen, verpleeghuisartsen en fysiotherapeuten. Speciaal ontwikkelde protocollen zorgen voor een gestroomlijnd proces van opname en ontslag. Voor een succesvol herstel wordt gewerkt met de nieuwste technieken en procedures. De operaties worden alleen uitgevoerd door gespecialiseerde traumachirurgen of traumaorthopeden.
In het ADRZ wordt gebruikgemaakt van een elektronisch zorgpad, waarbij de zorg zoveel mogelijk is gestandaardiseerd op basis van de meest recente landelijke protocollen. De kans op fouten wordt daardoor verkleind. Ilja Goetheer, Physician Assistant en Ilse Reins, Physician Assistant in opleiding, zijn op de GTU vast aanspreekpunt voor alle artsen en verpleegkundigen, maar ook voor de patiënt en de familieleden. Een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met een heupfractuur is de screening op osteoporose ofwel botontkalking. De kans op osteoporose in deze groep patiënten is groot en screening hierop is belangrijk omdat adequate behandeling tot wel de helft van volgende botbreuken kan voorkomen. Uit landelijke data blijkt dat met name de oudere, kwetsbare patiënt niet gescreend wordt op osteoporose, terwijl juist deze groep veel baat heeft bij de behandeling van osteoporose. Gijs de Klerk, traumachirurg en oprichter van de GTU, promoveerde in januari 2017 op het optimaliseren van de screening op osteoporose en weet als geen ander welke meerwaarde goede screening heeft.
Een toenemend aantal geriatrische traumapatiënten is aangewezen op zorg. Door de multidisciplinaire samenwerking, protocollering en automatisering neemt de kwaliteit van zorg in het ADRZ toe, daalt het aantal complicaties en neemt ook het sterftecijfer onder oudere patiënten af. Snelle doorstroming uit het ziekenhuis naar een vervolginstelling of, indien mogelijk, naar huis, is essentieel om complicaties te voorkomen en een snel herstel te bevorderen. Dit is precies waar de GTU voor bedoeld is: het verbeteren van de kwaliteit van de integrale behandeling bij de oudere heupfractuurpatiënt.

 

Vaatkeurmerk 2016

De Hart&Vaatgroep heeft het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis ook voor het jaar 2016 het Vaatkeurmerk toegekend. Het keurmerk geeft een gedetailleerd beeld van de kwaliteit van de arteriële vaatzorg en helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. Patiënten en verwijzers kunnen op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk 2016 ontvangen. Doel van het Vaatkeurmerk is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten, hun verwijzers en de zorgverzekeraars over de kwaliteit van de in ziekenhuizen geboden vaatzorg. Het ADRZ voldoet bijvoorbeeld aan de volumenorm voor alle drie onderdelen (perifeer arteriaal vaatlijden, neurysma en halsslagader), maar dat is niet bij alle ziekenhuizen die vaatzorg bieden het geval. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet het ziekenhuis aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. Deze criteria heeft De Hart&Vaatgroep opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. Daarnaast kunnen patiënten vaststellen of een ziekenhuis de spoed-vaatchirurgie goed geregeld heeft. Een Vaatkeurmerk-ziekenhuis heeft dagelijks en in de weekenden een endovasculair specialist beschikbaar voor acute vaatzorg.

 

Spataderkeurmerk 2016

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft ook het Spataderkeurmerk 2016 gekregen. Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan strenge eisen. De criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten. Eén van de criteria om het spataderkeurmerk te verkrijgen, is dat het ziekenhuis verschillende behandeltechnieken aanbiedt, zoals de endovasculaire behandeling. Hierbij wordt met een laser een spatader van binnenuit verhit en dichtgeschroeid. De behandeling duurt maar een paar minuten en is niet pijnlijk. Bovendien houdt de patiënt er nauwelijks tot geen littekens aan over. Het spataderkeurmerk wordt al enkele jaren achtereen toegekend aan het ADRZ. Patiënten en verwijzers kunnen op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra het Spataderkeurmerk toegekend krijgen.

 

Dankzij TEM kan patiënt in Zeeland blijven

Chirurg dr. W. de Ruijter heeft met succes een tweetal Transanale Endoscopische Microchirurgische ingrepen (TEM) in het ADRZ uitgevoerd. De TEM is een operatietechniek waarbij afwijkingen in de endeldarm (het laatste gedeelte van de darm) via de anus verwijderd worden. Tijdens de TEM operatie wordt een kijkbuis via de anus ingebracht en wordt met speciale instrumenten de poliep weggehaald. Deze techniek wordt vooral toegepast bij goedaardige gezwellen van de endeldarm of bij kwaadaardige gezwellen in een heel vroeg stadium. Het grote voordeel van deze operatiemethode ten opzichte van andere plaatselijke operatietechnieken is dat grotere afwijkingen in de endeldarm op deze manier in zijn geheel verwijderd kunnen worden. Ook is het met deze methode niet nodig om een uitwendige buikwond te maken en kan een grote buikoperatie of stoma dus vaak voorkomen worden. Voor de patiënt is dit een enorme verbetering omdat het herstel sneller is met minder kans op problemen.

Dr D.D.E. Zimmerman (colorectaal chirurg Twee Steden Ziekenhuis Tilburg) heeft geholpen met het opzetten van deze ingreep in het ADRZ. Nu de TEM ingrepen in het ADRZ worden uitgevoerd, hoeven Zeeuwse patiënten hiervoor niet meer naar ziekenhuizen buiten de regio verwezen te worden.

 

Prestigieuze award voor darmkankerbehandeling ADRZ

Het ADRZ behoort landelijk tot de 25% beste ziekenhuizen op het gebied van de behandeling van darmkanker. Dit is zonder meer een top prestatie, waar de vakgroep Chirurgie trots op is. In het ADRZ zijn vorig jaar 200 patiënten gezien met darmkanker. In veel gevallen wordt er geopereerd. Het onderzoek dat door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) is gehouden, toont aan dat er zich in het ADRZ minder complicaties voordoen rondom operaties dan in andere ziekenhuizen. Bij darmkanker wordt een multidisciplinaire behandeling toegepast. Dat wil zeggen dat tijdens de poli zowel de chirurg als de internist-oncoloog aanwezig zijn om samen de patiënten te kunnen zien en spreken. Ook psychologen en andere zorgverleners worden bij de behandeling betrokken. Daarnaast vullen de arts en de verpleegkundig specialist elkaars taken aan, bijvoorbeeld bij het bespreken van uitslagen van onderzoeken, behandeling met chemotherapie en het uitvoeren van de controles. En zo nodig is er contact met het EMC om individuele patiënten te bespreken.

 

Nieuwe techniek vermindert opnamedagen patiënt

Het ADRZ introduceert een nieuwe methode om langdurige infusietherapie te geven: de PICC-lijn (de afkorting PICC staat voor: Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter). De afdeling chirurgie van het ADRZ is na een pilotfase van 3 maanden gestart met het plaatsten van PICC-lijnen voor patiënten die langdurige gebruik moeten maken van een infuus. Een PICC-lijn is een dun slangetje dat in een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht en eindigt in een groter bloedvat. Hierdoor kan een PICC-lijn langer blijven zitten dan een gewoon infuus en is deze bij uitstek geschikt voor patiënten die langdurig antibiotica, chemotherapie en/of voeding moeten krijgen. Waar voorheen een langdurige opname noodzakelijk was kan de PICC-lijn eenvoudig onder lokale verdoving ingebracht worden en in de thuissituatie gebruikt worden. Daarnaast is een groot voordeel van een PICC-lijn dat patiënten niet meer veelvuldig geprikt hoeven te worden. Ook kan de PICC-lijn gebruikt worden om meerdere keren bloed uit af te nemen.

 

Chirurgie

Het specialisme Chirurgie (ook wel 'heelkunde' genoemd) houdt zich bezig met het behandelen van patiënten met heelkundige aandoeningen aan verschillende organen en orgaansystemen. Meestal bestaat deze behandeling uit een operatie.

 

Chirurgie is verdeeld in diverse subspecialisaties: gastro-enterologie, oncologie/mammachirurgie, traumachirurgie, vaatchirurgie, hoofd-hals chirurgie en chirurgie bij kinderen. De vakgroep Chirurgie bestaat momenteel uit 13 chirurgen.

De chirurgen zorgen jaarlijks door middel van bijscholing dat zij geregistreerd blijven en aan de gestelde kwaliteitseisen blijven voldoen. De kwaliteit van de geleverde zorg wordt jaarlijks door diverse instanties gemeten.

 

Gastro-enterologie

Gastro-enterologie (GE) is de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van het maag-darmstelsel. Het ADRZ behoort volgens een landelijk onderzoek tot de 10% beste ziekenhuizen op het gebied van de behandeling van darmkanker.

Binnen de vakgroep zijn 4 chirurgen gespecialiseerd in GE: J. Jansen, W. Rinsema, W. de Ruijter en R. de Vos. Bij darmkanker wordt een multidisciplinaire behandeling toegepast. Dat wil zeggen dat tijdens de poli zowel de chirurg als de internist-oncoloog aanwezig zijn om samen de patiënten te kunnen zien en spreken. Ook psychologen en andere zorgverleners worden bij de behandeling betrokken. Daarnaast vullen de arts en de verpleegkundig specialist elkaars taken aan, bijvoorbeeld bij het bespreken van uitslagen van onderzoeken, behandeling met chemotherapie en het uitvoeren van de controles. En zo nodig is er contact met het EMC om individuele patiënten te bespreken. Voor onderzoek wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, waaronder de TEM operatietechniek (Transanale Endoscopische Microchirurgische ingrepen).

De GE groep doet mee aan diverse trials (wetenschappelijke onderzoeken). De GE chirurgen van het ADRZ zijn aangesloten bij het EMBRAZE kankernetwerk.

 

Trauma chirurgie

De traumazorg is in het ADRZ op hoog niveau geborgd met een level 2 status, ook op de Intensive Care. Dit betekent dat patiënten met meer complexe ongevalsletsels of ernstige ziekten goed kunnen worden behandeld en patiënten niet direct naar Rotterdam of Antwerpen hoeven te worden vervoerd.

Er zijn 3 traumachirurgen bij het ADRZ, die samen met de trauma orthopeden het traumateam vormen. Dit zijn: dr G. de Klerk, J. Timmermans en M. Waleboer.

Speciaal voor de oudere patiënt kent het ADRZ de Geriatrische Trauma Unit (GTU). De GTU is een afdeling waar de zorg voor de geriatrische heupfractuur patiënt gewaarborgd is volgens de laatste landelijke richtlijnen met standaard procedures, zorgpaden en multidisciplinaire teams. Voor heupfractuur patiënten wordt een screening op osteoporose (botontkalking) aangeboden en worden patiënten zo nodig verwezen naar de osteoporose poli.

 

Vaatchirurgie

Vaatchirurgie is een tak binnen de geneeskunde welke zich richt op aandoeningen van bloedvaten, zoals spataderen (varices), vernauwing van de halsslagader (carotis), verwijding van de grote buikslagader (aneurysma aorta abdominalis, oftewel AAA) en vernauwingen in de beenslagader. Daarnaast behandelen de vaatchirurgen ook diabetische voetklachten, veneuze malformaties (aangeboren afwijkingen aan de aderen) en leggen ze shunts aan bij dialyse-patiënten. Binnen het ADRZ zijn 2 endovasculair geregistreerde vaatchirurgen werkzaam: J. Helleman en M. Reichart.

 

Iedere maand vindt er een multidisciplinaire diabetische voetenpoli plaats in Goes.

 

Mammachirurgie

De mammachirurgen zijn gespecialiseerd in borstoperaties. Samen met Ziekenhuis ZorgSaam en het Erasmus Medisch Centrum is het zorgpad mammacarcinoom ontwikkeld, zodat in alle ziekenhuizen dezelfde behandeltrajecten worden aangeboden. Daarbij is ook aansluiting gezocht bij het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) dat in Vlissingen is gevestigd en waar mensen met borstkanker naar verwezen kunnen worden voor radiotherapie.

 

Hoe werkt de mammapolikliniek?

 

Chirurgie bij kinderen

Chirurgie bij kinderen is een specifiek aandachtsgebied binnen de chirurgie. Kinderen hebben namelijk een nog groeiend lichaam en worden vaak behandeld aan bepaalde aandoeningen. In ons ziekenhuis zijn drie chirurgen gecertificeerd voor chirurgie bij kinderen. Dit houdt in dat de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie bewezen vindt dat deze chirurgen kwalitatief uitstekende zorg bij kinderen kunnen leveren.

Chirurgie bij kinderen is niet hetzelfde als kinderchirurgie. Onder kinderchirurgie verstaan we het opereren van zeldzamere aandoeningen zoals aangeboren afwijkingen. Dit wordt meestal gedaan in academische ziekenhuizen.

 

Goede prestaties chirurgie ADRZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft een Kwaliteitsvenster ontwikkeld voor patiënten en andere geïnteresseerden. Hiermee kunnen ziekenhuizen openheid tonen over hun kwaliteit van zorg. De prestaties van de chirurgen leest u hier:

https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen/ziekenhuizen/7078/behandelresultaten/borstkanker/

https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen/ziekenhuizen/7078/behandelresultaten/darmkanker/

 

Videos

Hieronder kunt u videos bekijken over veel voorkomende ingrepen:

Liesbreukoperatie endoscopisch

Liesbreukoperatie open

Galblaasoperatie

Laparoscopische colonresectie

 

Links

www.handchirurgie.nl

www.trauma.nl

www.spatadervrij.nl

www.hartenvaatgroep.nl

www.heelkunde.nl

www.handenteam.nl/radius

www.ongevalstichting.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.