Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Een afspraak bij Adrz? Check eerst zelf uw risico op eventuele besmetting met het coronavirus (COVID-19).

Let op: dit is een oud nieuwsbericht. Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Vanaf 27 juli 2020 vraagt Adrz iedereen die van plan is naar een van de Adrz-locaties te komen, voorafgaand aan het bezoek, zelf na te gaan of er een eventueel risico is op besmetting met het coronavirus (COVID-19). We verwijzen daarbij naar Adrz.nl/coronacheck. Heeft u klachten, blijf dan thuis. Laat u testen en verzet uw afspraak. Dit is in lijn met de landelijke richtlijnen van het RIVM.

De triagetent in Goes en de balies in Vlissingen verdwijnen. Iedereen die gepland naar Adrz komt, krijgt de instructie om met klachten thuis te blijven of contact op te nemen. De afgelopen tijd is gebleken dat iedereen deze instructie goed opvolgt. Voor patiënten die met spoed én/of eventuele griepklachten toch naar het ziekenhuis komen is er bij binnenkomst een extra check door het stellen van gezondheidsvragen. Wanneer zij klachten hebben die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus (COVID-19), worden ze verwezen naar een aparte balie in Goes of naar de receptie in Vlissingen. Daar overhandigt een medewerker de patiënt een mondkapje en neemt contact op met de betreffende afdeling.

Vooral de mogelijkheid om laagdrempelig te testen, biedt goed inzicht in het verloop van het virus. Dagelijks houden wij hierover de cijfers bij en we houden de situatie op onze locaties goed in de gaten. Wanneer het virus zich op een manier gaat ontwikkelen waarvoor andere maatregelen nodig zijn, dan kunnen we deze direct nemen. We vragen mensen om ons heen alert te zijn, dat zijn wij ook zeker. Zo kunnen we veilige en goede zorg bieden op onze locaties.

Maatregelen Adrz

  • Geen begeleider bij poliafspraak, tenzij medisch noodzakelijk.
  • 1 bezoeker per patiënt per bezoektijd. Zie voor de geldende bezoektijden: Adrz.nl/bezoektijden
  • Looproutes in het ziekenhuis.
  • Algemene maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren en hoesten in de elleboog.