website
strand
zeelandBrug
vaderKind

Anne Hartung en Dennis de Keuning zijn beiden verpleegkundig specialist op de afdeling Cardiologie en de Eerste Hart Hulp van Adrz. Anne doet dit werk al een aantal jaar, Dennis zit in het eerste jaar van zijn opleiding. “Als verpleegkundig specialist kun je eigenlijk voor alle specialismen aan de slag”, vertelt Anne.


Logopediste Marleen Pinxteren-Rijk helpt in het ADRZ al 8 jaar patiënten die moeite hebben met spreken of slikken. Met oefeningen en testen aan bed probeert ze de situatie van de patiënt in kaart te brengen en te verbeteren.


23 jaar geleden begon Maja van Belzen als voedingsassistente bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Inmiddels werkt ze op de KNO-afdeling en is ze daarnaast coördinator van de vrijwilligers in Goes. Over het werk van de vrijwilligers kan Maja enthousiast vertellen: ‘Hun inzet in het ADRZ vind ik enorm bijzonder. Je ziet dat ze dag in dag uit energie halen uit het helpen van mensen die dat nodig hebben.’