Algemeen

De kinderafdeling (afdeling A) van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis vindt u op de begane grond, lokatie Goes. Op de kinderafdeling liggen kinderen van 0 tot 18 jaar. Er is een baby- couveusekamer en er zijn zestien zaalbedden; verdeeld over één-, twee- en vierpersoonskamers. Daarnaast zijn er elf kamers waar kinderen geïsoleerd verpleegd kunnen worden. Op de afdeling is ook een gezellige speelkamer waar patiëntjes kunnen spelen. Verder zijn er dienstruimtes voor het personeel, een ruimte voor ouders, een onderzoekkamer en sanitaire voorzieningen.

Op de lokatie Vlissingen is een afdeling Dagbehandeling voor Kinderen.

Meer informatie vindt u ook bij het specialisme Kindergeneeskunde op onze website.

  

Bronzen Smiley voor Kindergeneeskunde

De Kinderafdeling van het ADRZ is beloond met een bronzen Smiley(januari 2015). Deze is toegekend door Stichting Kind en Ziekenhuis, de patiëntenorganisatie voor kinderen in de zorg. De Stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Stichting Kind en Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders.

 

Ook speciale aandacht voor kinderen op de Spoedeisende Hulp

Als eerste ziekenhuis in Nederland krijgt het ADRZ een SEH-Smiley toegekend. De Smiley voor Spoedeisendehulp afdelingen is nieuw en in Nederland uniek! De Stichting Kind & Ziekenhuis, Kind & Zorg en de voorevaluatie hebben de basis gevormd voor de bronzen SEH-Smiley.

Tijdens een visitatie worden een 4-tal hoofdthema’s, 11 sub thema’s en 30 criteria getoetst en aan de hand van de uitkomsten van de Ervarings- en Medewerkersmonitor en de zogenaamde Thermometervragenlijsten heeft dit geleid tot de bronzen SEH-Smiley.

Meer informatie over de opvang van kinderen op de SEH leest u hier. Tevoren heeft de SEH van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes meegedaan met de landelijke pilot voor een SEH-Smiley: http://kindenzorg.nl/smiley-voor-de-spoedeisende-hulp/

  

Wie werken er?

Op de afdeling werken verschillende mensen, zoals kinderartsen, kinderverpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, secretaresses en afdelingsassistentes. De verpleegkundigen werken in drie diensten: dag-, avond- en nachtdienst. Wij streven ernaar om per dienst zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige voor uw kind te laten zorgen.

 

De pedagogische medewerkers

Op de kinderafdeling werken twee pedagogisch medewerkers. Zij zorgen er onder andere voor dat uw kind zich niet verveeld in het ziekenhuis. Als uw kind langer in het ziekenhuis moet blijven, kunnen ze ook  helpen bij het maken van huiswerk. Verder helpen de pedagogisch medewerkers kinderen zo goed mogelijk door moeilijke momenten heen en bereiden ze kinderen voor wanneer ze een onderzoek of operatie moeten ondergaan. Er is een speelkamer met spelletjes, knutselactiviteiten en een computer.

 

Televisie en telefoon

Bij ieder bed hangt boven het voeteinde een televisie. De kinderen mogen gratis kijken. Ook is er bij ieder bed een telefoonaansluiting. U kunt aansluiting van de telefoon regelen bij de Receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. Voor deze dienst moet wel worden betaald.

De telefoonrekening krijgt u achteraf als uw kind weer thuis is.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.