Kom naar het symposium: Bekkenbodem door de keten

U bent van harte welkom op dinsdag 6 november bij het mini-symposium ‘Bekkenbodem door de keten’.

Programma

6 november, restaurant eerste verdieping Adrz Goes

17.00 uur

Ontvangst

17.15 uur

Opening door M. Hofland, gynaecoloog

17.20 uur

Anectorale dyssynergie, door M. Bubic, MDL arts

17.45 uur

Incontinentie, TOT behandeling, door M. Forouzanfar, uroloog

18.15 uur

Warme snack en broodjes

18.45 uur

Laparoscopische rectopexie, door W. de Ruiter, GE-chirurg

19.15 uur

Prolaps operaties, door J. de Vogel, gynaecoloog

19.45 uur

Koffie

20.00 uur

Chronische bekkenpijn en bekkenbodemhypertonie, door M. Bruinooge, gynaecoloog

20.30 uur

Bekkenbodem therapie, gericht op prolaps en mictie/defecatieproblemen
door een fysiotherapeut

21.00 uur

Afsluiting door M. Hofland

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor 30 oktober via mre.vanmaanen@adrz.nl onder vermelding van ‘Symposium 6-11-2018’.