Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Deze folder geeft u informatie over de transitiepoli voor jongvolwassenen met Diabetes Mellitus (suikerziekte). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Voor jongvolwassenen kan de overstap van de afdeling kinderdiabetes naar de volwassenen afdeling diabetes een hele overstap zijn. Deze overstap wordt ‘transitie’ genoemd. Binnen het ziekenhuis wordt je met deze overstap begeleid via de ’transitiepoli’. Door deze folder wil Adrz jou en je ouders/verzorgers informeren over de belangrijkste verschillen tussen de afdeling kinderdiabetes en de volwassenen afdeling diabetes.