Deze folder geeft u informatie over de Cholescintigrafie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Met dit onderzoek wordt het functioneren van de lever, galblaas en galwegen bepaald.