Siz veya yakınlarınızdan biri bir beyin kanaması veya (beyin) krizi geçirdiniz. Biz bunu CVA
(Cerebrovasculair accident = serebrovasküler kaza ) olarak adlandırıyoruz. Kelime anlamıyla su sekilde
tercüme edilebilir: beyne giden damarların aniden tıkanması.