Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

In deze folder staat informatie die voor u belangrijk is bij de voorbereiding van het onderzoek, de uitvoering van het onderzoek en de nazorg. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een echo?

Echo (echografie) is een onderzoek waarbij organen/weefsels in beeld worden gebracht met behulp van geluidsgolven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant(e) of radioloog.

Voorbereiding onderzoek

Eten en drinken

Voor dit onderzoek is het prettig dat uw kindje vlak voor het onderzoek gevoed is. Neem een speentje mee naar het onderzoek.

Kleding

Trek uw baby kleding aan waarin hij/zij zich goed kan bewegen en die u makkelijk uit en aan kunt trekken. Laat sieraden en waardevolle spullen thuis.

Het echo-onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling radiologie. Op de afdeling radiologie haalt een doktersassistent(e) / laborant(e) u op uit de wachtkamer. Voordat het onderzoek begint, legt hij / zij u uit wat er gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd vragen stellen als u iets niet begrijpt.
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Er wordt een gel op het te onderzoeken lichaamsdeel aangebracht. Met behulp van een transducer (hulpmiddel waarmee de beelden worden gemaakt) wordt het te onderzoeken lichaamsdeel in beeld gebracht op het beeldscherm.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 10 – 15 minuten.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag krijgt u van uw behandelende arts.

Verhinderd

Kunt u niet naar het onderzoek komen, wilt u dit dan tenminste 24 uur voor het onderzoek melden bij de afdeling radiologie. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.