Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Adrz heeft aandacht voor goede behandeling voor mensen met hartfalen. In deze folder leest u welke invloed hartfalen kan hebben in uw leven, en wat de hartfalenverpleegkundige voor u kan betekenen.

Vragen en onzekerheden bij hartfalen

Voor de meeste mensen is het even schrikken als ze te horen krijgen dat ze hartfalen hebben. Het roept veel vragen op. Wat is hartfalen? Wat kan er aan gedaan worden? Hoe moet het verder? Hartfalen kan van grote invloed zijn op uw welbevinden. Hartfalen kan leiden tot:

  • lichamelijke klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid
  • een verminderde inspanningstolerantie
  • afhankelijkheid van medicatie
  • angst, onzekerheid en risicovermijding

Hartfalen heeft u niet alleen. Ook partner, ouders of vrienden van iemand met hartfalen lopen tegen vragen en onzekerheden aan. Leven met hartfalen heeft gevolgen op geestelijk en sociaal gebied, bijvoorbeeld:

  • werk
  • mobiliteit
  • rijgeschiktheid
  • sport en andere vrijetijdsbesteding
  • vriendschappen en relaties
  • zelfstandig wonen

Verwijzing: officieel spreken we over hartfalen wanneer bij iemand een verminderde pompfunctie van het hart is geconstateerd door de cardioloog. Het kan voorkomen dat u verwezen door de cardioloog, huisarts, een verpleeghuisarts of de revalidatiearts. In alle gevallen dient de diagnose door de cardioloog te zijn gesteld.

Wat doet de hartfalenverpleegkundige?

Goede hartfalenzorg is gericht op het behandelen van het hartfalen, maar ook op de geestelijke en sociale gevolgen. De hartfalenverpleegkundige speelt een belangrijke rol in deze psychosociale zorg. Zij denkt mee met u, geeft advies en helpt u mee om goede vragen aan de arts te stellen. Zij beantwoord niet alle vragen zelf, maar weet waar een goed antwoord op uw vraag of probleem te vinden is. Tevens biedt de hartfalenverpleegkundige steun bij de emotionele verwerking en bij het omgaan met deze aandoening in uw sociale omgeving.

Naast persoonlijke adviezen heeft de hartfalenverpleegkundige de mogelijkheid om groepsvoorlichting te geven aan zorgprofessionals.