Soms blijkt dat logopedie bij ontslag uit het ziekenhuis noodzakelijk is. Dit kan zijn in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. Gaat u naar huis met logopedie, dan krijgt u van uw behandelend arts een verwijzing mee voor logopedie in een praktijk. Dan wordt u behandeld in een vrijgevestigde logopediepraktijk of door een logopedist bij u thuis.