Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Soms blijkt dat logopedie bij ontslag uit het ziekenhuis noodzakelijk is. Dit kan zijn in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. Gaat u naar huis met logopedie, dan krijgt u van uw behandelend arts een verwijzing mee voor logopedie in een praktijk. Dan wordt u behandeld in een vrijgevestigde logopediepraktijk of door een logopedist bij u thuis.