Wanneer u opgenomen bent bij Adrz kan het zijn dat uw behandelend arts logopedie inschakelt aan de hand van een verwijzing. De logopedist komt u bij opname aan uw bed behandelen en onderzoekt wat de aard van uw probleem is. De logopedist stelt een plan op en gaat samen met u aan de slag. Het aantal behandelingen hangt af van de soort hulpvraag, het verloop ervan en de duur van uw verblijf in het ziekenhuis.