Wanneer u opgenomen bent bij Adrz kan het zijn dat uw behandelend arts logopedie inschakelt aan de hand van een verwijzing. De logopedist komt u bij opname aan uw bed behandelen en onderzoekt wat de aard van uw probleem is. De logopedist stelt een plan op en gaat samen met u aan de slag. Het aantal behandelingen hangt onder andere af van de ernst van de stoornis, de mogelijkheid tot herstel en de duur van uw verblijf in het ziekenhuis.