Deze folder geeft u informatie over wat de longverpleegkundigen op de polikliniek Longgeneeskunde eventueel voor u kunnen doen.