Deze folder geeft u informatie over een pacemakerimplantatie en pacemakervervanging. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.