Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Deze folder geeft u meer informatie over een polsfractuur bij kinderen. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een greenstick/torusfractuur van de pols is een breuk van het bot, waarbij het beenvlies dat om het bot heen ligt intact is gebleven. Het bot breekt aan één zijde, terwijl de andere zijde elastisch meebuigt. Verplaatsing of losraking is onwaarschijnlijk.