Deze folder is bestemd voor patiënten met een nierziekte, die (mogelijk) in de toekomst gaan dialyseren.