Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Deze folder geeft u informatie over temozolomide bij hersentumoren. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

U MOET naar de oncologieverpleegkundige/het ziekenhuis bellen, bij:

  • koorts (boven de 38.5 °C);
  • koude rillingen;
  • aanhoudend braken of diarree, of wanneer deze samengaan;
  • aanhoudende misselijkheid;
  • waterdunne ontlasting meer dan vijf maal per dag.