Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Deze folder geeft informatie over de TOT-operatie (TOT staat voor trans obturator tape). Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

TOT-operatie bij inspanningsincontinentie

Bij de TOT-operatie krijgt de urinebuis een draagband die zonder spanning via de vagina (schede) wordt aangebracht. Deze operatie wordt gedaan om inspanningscontinentie te verhelpen. Inspanningsincontinentie is een vorm van urineverlies die voorkomt bij inspanningen, zoals tillen, sporten en springen. Inspanningsincontinentie wordt ook wel stressincontinentie genoemd. Met stress wordt bedoeld dat het urineverlies optreedt als de druk in de buikholte plotseling toeneemt door het aanspannen van de buikspieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij niezen, hoesten, lachen, tillen, sporten of plotseling opstaan. U verliest dan urine zonder dat u aandrang voelt.

De hoeveelheid urine die u verliest, kan verschillen van enkele druppels tot grote hoeveelheden. Veel vrouwen proberen zelf een oplossing te zoeken door bijvoorbeeld een inlegkruisje of maandverband te dragen. Hierdoor kan huidirritatie ontstaan. Sommige vrouwen drinken steeds minder, waardoor zij het risico lopen op een blaasontsteking. Anderen gaan niet meer uit. Het kan zijn dat ongewild urineverlies een gevoel van onvrijheid geeft of een beperking vormt om seksuele gemeenschap te hebben.

Doel operatie

Het doel van de operatie is om het afsluitmechanisme van de blaas te versterken. Bij de operatie wordt een bandje onder de urinebuis gelegd, zodat de plasbuis beter wordt ondersteund tijdens hoesten en lachen. De operatie is geen garantie op succes:

  • De kans dat het urineverlies helemaal verdwijnt, is ongeveer 86%.
  • Bij 8% van de geopereerde vrouwen vermindert het urineverlies duidelijk, maar zij zijn niet helemaal droog.
  • Bij 6% van de vrouwen helpt de operatie niet.