Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en hier de veelgestelde vragen over het Coronavirus bij Adrz.

De factuur

Op uw ziekenhuisfactuur staat aangegeven voor welke zorg u een factuur ontvangt. Ziekenhuizen brengen zogenoemde zorgproducten in rekening. Meer informatie over hoe de tarieven tot stand komen leest u op de pagina Diagnosebehandelcombinatie. Hieronder leest u wat de begrippen en codes betekenen op uw factuur.

Datum

De begindatum van een DBC-zorgproduct. Dit is meestal de datum van de eerste afspraak die u in het ziekenhuis heeft gehad. Dit kan een afspraak zijn op de polikliniek, maar ook een laboratoriumonderzoek dat is aangevraagd door uw huisarts of een (dag)opname in het ziekenhuis.

Einddatum

De datum waarop de behandeling is afgerond. Wanneer een behandeling van startdatum tot einddatum meer dan 120 dagen beslaat, ontvangt u een factuur over de eerste 120 dagen. Over het deel van de behandeling dat na deze 120 dagen plaatsvindt, volgt nog een volgende factuur.

Prestatiecode

De declaratiecode van het product wat wij bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. Aan deze code is de prijs gekoppeld.

Zorgtype

Geeft aan of het gaat om reguliere zorg (de zorg voor de patiënt die voor de eerste keer met betreffende klacht komt) of om een vervolgtraject (controles) of om intercollegiale consulten (zorg geleverd door een ander specialisme dan het hoofdspecialisme waar de patiënt onder behandeling is).

Soort prestatie

Dit geeft aan dat alleen de ziekenhuiskosten in rekening worden gebracht.

Uitvoerder

De AGB-code van de arts die als uitvoerder van de DBC is geregistreerd.

Diagnose

De diagnosecode van uw DBC.

Aantal

Het aantal producten dat in rekening is gebracht.

Bedrag

Het bedrag in euro’s dat in rekening is gebracht.

Prestatie

De consumentenomschrijving van het zorgproduct.