website
vaderKind

ADRZ bouwt aan de toekomst

 

Gedurende een week vinden er buiten bij de hoofdingang werkzaamheden. Dit betekent dat patiënten en bezoekers niet voor de deur af kunnen worden gezet. Voor de grascirkel wordt een tijdelijke ‘kiss & ride’ zone ingericht. Hier zijn rolstoelen beschikbaar en worden extra medewerkers ingezet om toezicht te houden en bezoekers te helpen. Taxi’s en ander patiëntenvervoer kunnen niet op deze plaats worden geparkeerd. Zij kunnen terecht op de parkeerplaats voor bezoekers.  

 

Parkeren

Omdat het ADRZ verbeteringen doorvoert aan het (vanaf de weg gezien) linker parkeerterrein, is het niet mogelijk voor bezoekers om daar te parkeren. Bezoekers en patiënten kunnen wel parkeren op het rechter voorterrein. Daar zijn ook tijdelijke invalide parkeerplaatsen gemaakt. Gedurende de werkzaamheden aan het linker parkeerterrein, naar verwachting ongeveer 5 weken, kunnen elektrische auto’s niet worden opgeladen. Om bezoekers zo veel mogelijk de gelegenheid te geven op het voorterrein te parkeren, zijn voor medewerkers een aantal tijdelijke oplossingen getroffen.