website
vaderKind

ADRZ doet mee voor NIAZ-jaarprijs

Het NIAZ ( Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) helpt zorginstellingen de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren en te borgen. Zo is het NIAZ groot voorstander van kennisuitwisseling tussen zorginstellingen. Om deze reden reikt het NIAZ dit jaar de ‘NIAZ Jaarprijs’ uit. Het NIAZ heeft aan zorginstellingen gevraagd een voorbeeld in te dienen van een verbeteringsinitiatief dat heeft bijgedragen aan kwaliteit van zorg. De respons was hoog; in totaal doen 60 zorginstellingen mee.

 

Uiteraard doet ook het ADRZ mee aan deze mooie wedstrijd.

Namens het ADRZ is de Patiënt Effect Rapportage (PER) ingediend; een initiatief dat ontwikkeld is door de Cliëntenraad en tijdens de NIAZ audit afgelopen oktober als best practice is benoemd. De PER is een instrument dat de patiënt een stem geeft in beleidsontwikkeling en verbetertrajecten in het ziekenhuis en in de keten.


De hele maand september kan gestemd worden op de ingediende initiatieven. De tien inzenders met de meeste stemmen
mogen hun initiatief op 21 november voor een vakjury presenteren. Het ADRZ hoop er natuurlijk met de winst vandoor
te gaan, zodat we de PER (nog) bekender kunnen maken bij onze collega zorginstellingen. Stem op de PER via onderstaande link.
https://jaarprijs.niaz.nl/cases/details?id=40.